Advokátní kancelář Brož & Sokol & Novák začne nově poskytovat právní služby v oblasti analýz trestní odpovědnosti právnických osob včetně vydávání vlastní certifikace. Firmám by vzhledem k zpřísňování podmínek měly nové služby pomoci předcházet právním problémům, které způsobí jejich zaměstnanci, a také usnadnit celý proces zproštění odpovědnosti, tedy vyvinění.

Firmy oblast přípravy a prevence dlouhodobě podceňují. Nastavení interních pravidel k zamezení protiprávního jednání je ale mnohem důležitější než dřív. Navíc s vydáním nové metodiky Nejvyššího státního zastupitelství došlo ke značnému posunu v nárocích na přijatá opatření. Firmám již nebude stačit obcházet prevenci obecně, ale budou si muset celý systém nechat ušít na míru,“ uvedl Jiří Novák, společník advokátní kanceláře.

Nová nabídka služeb bude zahrnovat jak kompletní analýzu stávajících preventivních opatření, tak jejich úplné sestavení či aktualizaci dle potřeb společnosti. Dodatečně bude kancelář nabízet i certifikaci, která bude sloužit jako osvědčení, že právnická osoba vynaložila podle názoru advokátní kanceláře veškeré úsilí k tomu, aby spáchání trestného činu zabránila.

V procesu vyvinění firem sehrává zásadní roli právě stanovisko nezaujatého odborníka, tedy například advokátní kanceláře. Chtěli bychom, aby osvědčení, které u nás v kanceláři vystavíme, bylo silným nástrojem při vyvinění subjektu,“ dodal dále Jiří Novák.

Advokátní kancelář Brož & Sokol & Novák byla založena v roce 1992. V současnosti působí v kanceláři více než 30 advokátů a advokátních koncipientů. Svoje služby poskytuje v širokém spektru práva jak právnickým, tak fyzickým osobám. Základními oblastmi působení však jsou řešení jak civilních, tak i trestních sporů.