Recenze novely zákona o důchodovém pojištění. Hodnocení: 20 procent.

Stanovisko vlády: nesouhlas

Autor: poslanci KDU-ČSL

Datum předložení: 29. 3. 2019

Že je stávající systém důchodové pojištění třeba reformovat, se mluví od počátku devadesátých let. Demografické prognózy již tehdy hovořily o tom, že se podíl důchodců v populaci bude zvyšovat, což se také děje, i když migrace zpoza hranic zatím zajišťuje, že Česko nevymírá. Nicméně podíl lidí, pobírajících nějaký druh penze stále roste, v současnosti je to již 2, 4 milionu lidí. K tomu se prodlužuje i doba dožití, tedy čerpání důchodu. Až dorazí do penze Husákovy děti, systém se propadne do obrovských deficitů.

Většina, nebo vlastně všechny pokusy, něco s tím udělat, skončily fiaskem. Úplně první pokus o prodloužení doby odchodu do důchodu byl změkčen možností sice sankcionovaného, ale předčasného odchodu. Většina lidí si ale řekla, že na důchodu není ani tak podstatné, jak je vysoký, ale jak je dlouhý, a tak lidé začali této možnosti houfně využívat. Namísto prodloužení věku pro odchod se tak v průměru věk odchodu do penze ještě snížil. Nicméně postupné navyšování věku je dnes realitou. K vyřešení problému to ale nestačí.

Samostatnou kapitolou v pojetí důchodové reformy jsou důchodové komise, které si ustavovaly jednotlivé vlády. V současné době máme již pátou. Byl to ale pouze kabinet Petra Nečase, který závěry té své vzal alespoň trochu vážně a prosadil zavedení druhého, soukromého či fondového důchodového pilíře, který ovšem sociální demokraté v následujícím volebním období promptně zrušili. Ne proto, že by měli lepší řešení, ale protože to slíbili voličům. Od té doby to šlo s důchodovými komisemi z kopce.

Ta minulá, Potůčkova, zcela obrátila dosavadní trend. Zatímco předchozí komise hledaly způsob, jak ufinancovat systém, do kterého proudí stále méně peněz a ze kterého jich stále více odtéká, tato komise se rozhodla hledat způsoby, jak stávajícím důchodcům přilepšit. Namísto reformy penzí, jsme se tak dočkali zvýšení valorizačního mechanismu, stanovení minimální valorizace, zastavení růstu odchodového věku a podobně. A jak napovídá název té současné: komise pro spravedlivé důchody, nebude to ani tentokrát o nic lepší.

Zvýšení penzí žen a dřívější důchody pro pracovníky ve fyzicky náročných profesích bude nepochybně drahé, ale kupodivu se najdou lidé, kterým ani takový run na penzijní systém ještě není dost. Poslanec Jurečka s dalšími lidoveckými poslanci zřejmě usoudil, že nastal čas dát našemu ze všech stran týranému důchodovému systému ránu z milosti a předložil návrh novely zákona, který by to bez jakýchkoli pochybností hravě dokázal. V případě realizace by totiž zvýšil výdaje o 140 miliard ročně. Tedy jen pro začátek.

Za účelem podpory pracujících rodičů se mají v zákoně o důchodovém pojištění parametricky upravit podmínky výpočtu důchodu – vyloučená doba, náhradní doba pojištění, povinná doba pojištění, zvýhodnění za vychované dítě, zvýhodněné čerpání vdoveckých a vdovských důchodů atd. Za současného stavu si vyloučenou dobu může uplatnit jen jeden z rodičů a to pouze do 4 let věku nejmladšího dítěte. Tak proč to neumožnit oběma rodičům až do deseti let věku.

Do náhradní doby je třeba znovu započítat studia na vysoké škole, deset let před odchodem do důchodu bude možné uplatnit vyloučenou dobu na příjem, aby nedošlo ke snížení vyměřovacího základu pro výpočet důchodu a dotyční mohli přijmout zkrácené úvazky nebo práci s nižším příjmem bez snížení důchodu. Za každé vychované dítě se bude chodit o rok dřív do penze bez současné sankce. Ze současných 50 procent na 80 procent je třeba zvýšit procentní výměry vdovských důchodu, prodloužit jejich výplatu a zmírnit požadavky pro jejich přiznání.

Doufejme, že to lidovci nemyslí úplně vážně. Ne že by to nebylo krásné, ale jak už bylo řečeno, stálo by to cca 140 miliard ročně, aniž by se předkladatelé jakkoli namáhali vysvětlit, kde na to vzít. Ostatně, jsou v opozici, takže zřejmě mají za to, že to není jejich starost. Nezbývá než doufat, že se jedná o čistě marketingový tah na záchranu lidoveckých preferencí, který bude v případě jejich vstupu do některé z příštích vlád rychle zapomenut. Jinak by s nimi vládu mohl sestavit leda šílenec nebo rozpočtový kouzelník.

– swp, red –