Dalo by se říct, že pražští investoři mají plné sklady. Poprvé v novodobé historii totiž jejich zásoby bytů v projektech, jež v Praze připravují, překročily hranici sto tisíc. Přesto lze situaci na rezidenčním trhu označit za krizovou.

Bytů v prodeji je tak málo, že převis poptávky nad nabídkou vyhnal cenu metru čtverečního nad 106 tisíc korun. Z balíku připravovaných se totiž jen minimum projektů dostává do realizace. Konkrétně loni to bylo podle dat ČSÚ jen necelých 2 700 bytů, které se v Praze začaly stavět. Jen 2 700 bytů ze stovky tisíc, které jsou v přípravě!

Při současném prodejním tempu tak byty v přípravě tvoří zásobu na celých 20 nadcházejících let. Naprostá většina z této zásoby bytů (95 tisíc) ještě nemá stavební povolení. Při současném tempu pražských stavebních úřadů, kdy se za posledních 10 let povoluje v průměru 2 400 bytů ročně, by trvalo 40 let provést všechny připravované byty povolovacím procesem a zařadit je do prodeje.

V Praze je potřeba ročně postavit zhruba deset tisíc nových bytů. Povoluje se jich ale jen čtvrtina. Přitom neustále přibývá obyvatel, kteří hledají nové bydlení a je také třeba obnovovat bytový fond, který zastarává. Navíc mezi Pražany je stále více jednočlenných domácností, a to má také vliv na poptávku. Velkou roli hrají i investiční byty kupované pro účely dalšího pronájmu,“ řekl zakladatel a šéf Central Group Dušan Kunovský. 

Jen velké projekty mohou přinést řešení bytové krize

Téměř 80 procent projektů, které již vstoupily do povolovacího procesu, je z těch menších do stovky bytů. Je v nich ale necelá čtvrtina zásoby bytů. Naopak velkých projektů je jen několik desítek, ale zahrnují naprostou většinu z necelých 50 tisíc bytů, které již jsou ve schvalovacím procesu. Pokud tedy Praha chce nějakým způsobem rychle přispět k řešení krize, měla by podpořit právě ty největší projekty. Jen ty totiž mohou vrhnout na trh větší množství bytů ve vzájemně si konkurujících projektech. A jen to může zastavit stále trvající tlak na růst cen, které se již dostávají mimo příjmové možnosti střední třídy.

Také proto je tak důležité, aby v Praze vznikl Hlavní stavební úřad, o kterém nyní diskutuje pražská koalice. V gesci by měl velké stavby celoměstského významu. Rozhodovali by zde zkušení odborníci s odpovídajícím právním a administrativním zázemím. To by samo o sobě přispělo ke zkrácení procesu jen tím, že kvalitní odůvodněná rozhodnutí zkušených úředníků by lépe obstála u odvolacích orgánů nebo před správním soudem. Úřad by také zajistil metodické vedení pro rozhodování 22 místních stavebních úřadů.

Dostupnost bydlení pro střední třídu zajistí jen dostatek stavebních pozemků pro výstavbu, rychlé a jednoduché povolovací procesy a dobře fungující tržní prostředí se zdravou konkurencí mezi developery a hypotečními bankami bez zbytečné přeregulace a zásahů veřejné správy,“ dodal Kunovský.  

Nejvíce nových bytů se připravuje na Praze 5, kde jde například o projekt Central Group Nový Zličín, Západní město Finepu a Smíchovské nádraží Sekyra Group. Následuje Praha 9 s Teslou Hloubětín v barvách Central Group, s projektem Nová Toužimská od Skanska Reality, Vivus Kolbenova od Vivusu, Avia Letňany od Odien Real Estate nebo s projektem U Elektry Hloubětín od Finepu. V Praze 4 se připravují projekty Central Group na Kavčích horách, v Krči a Modřanech, projekty Michelské pekárny a Modřanský cukrovar od Skanska Reality a další.