Rozhovor s VILÉMEM RŮŽIČKOU, ředitelem Středočeského inovačního centra (SIC).

Má mnoho zkušeností z oblasti byznysu. Dnes se snaží podporovat výzkum, vývoj a inovace na území Středočeského kraje, utvářet partnerství a navazuje novou spolupráci mezi firmami a akademickou sférou v kraji. Využívá i své zkušenosti v oblasti koučinku.

Jak dlouhá byla cesta na pozici ředitele centra?

Pokud dobře počítám, tak něco kolem 630 měsíců.

Po vašem nástupu inovační centrum prošlo určitými změnami. Je těžké inovovat státní organizaci?

SIC není klasická státní organizace. Je to apolitický spolek, který má mnohem větší flexibilitu a dynamičnost v rozhodování, projektech i ve své organizační struktuře, než je tomu ve státní správě.

Na co se inovační centrum konkrétně v blízké budoucnosti zaměří?

Vedle implementace politiky RIS3 středočeského kraje a prosazování zájmů a priorit kraje, to jsou zejména krajské, národní a mezinárodní projekty, spolupráce akademických a vědecko-výzkumných organizací v regionu s malými a středními podniky v regionu, na programy pro města a obce v regionu, spolupráce s privátními subjekty a na mezinárodní spolupráce s klíčovými partnery, které chceme přivést do středních Čech.

Co pro vás inovace a nové technologie znamenají?

Já je vnímám jen jako prostředek ke zlepšení života a životního prostředí tam, kde jsou s rozmyslem použity.

V souvislosti s inovacemi se mluví také o Smart city? Jak si takové chytré město představujete?

Smart City je fráze, kterou umí jen málokdo vysvětlit nebo jí málokdo rozumí. Město nebude asi nikdy kompletně Smart. My se chceme zaměřit na Smart Villages (obce s tisíci obyvatel), kterých máme v našem kraji kolem tisícovky. Ty mohou být plně Smart. Chloubou kraje jsou Kněžice, které s panem starostou Kazdou k tomu směřují.

Spolupracujete s vysokými školami. Se kterými SIC spolupracuje? Co tato spolupráce přináší?

Ano. Kraj s SIC má uzavřená memoranda o spolupráci s ČVUT, ČZU, AV a s UK je před podpisem. Pro SIC to jsou partneři zejména k ověřování poznatků z projektů a příprava uvedení výsledků výzkumu do praxe.

Věnujete se také koučinku. Pomáhá vám ve vaší práci také koučink? Dá se také i tento obor inovovat?

Teď už pouze v rámci vedení týmu kolegů na SIC, kde se mi moje praxe z koučinku velmi hodí. Samozřejmě i koučink se vyvíjí a přináší nové metody. V rámci programu PLATINN ale používáme certifikované kouče z celé republiky, kteří byli pečlivě vybráni.

Jak si vybíráte své spolupracovníky? Dá se i v inovačním centru budovat firemní kultura?

SIC prošel za poslední rok zásadní proměnou. Podařilo se nám získat skvělé odborníky z mnoha oborů, ale i mladé lidi, kteří se chtějí sami vzdělávat a zkušenosti nahrazují elánem. Z vybudování nové struktury a skvělého kolektivu mám asi největší radost. To považuji totiž za základ úspěchu.

Česká republika chce být lídrem v oblasti inovací. Jak k tomu chcete přispět vy?

Využitím potenciálu Středočeského kraje a Prahy, kterou nelze opomenout, firem které tu máme, a lidí, kteří mají skvělé nápady a nebojí se je realizovat. My jim pouze chceme připravit prostředí, aby to měli jednodušší. Od paní hejtmanky Jaroslavy Jermanové – Pokorné máme maximální podporu.

Původně jste ze světa byznysu. Jak vám vaše dřívější pracovní zkušenosti pomáhají ve vaší současné práci?

Pro vedení týmu, realizaci projektů a obchodní aktivity ano, ale člověk se učí celý život a v některých směrech se učím i já.

Je něco, co nepotřebuje projít inovací?

V některých věcech bychom se měli naopak vrátit k těm základním hodnotám, jako je úcta, pokora, dobrý pocit, láska a další. Ty se někdy z našich životů vytrácejí a jsou nahrazovány těmi zázračnými technologiemi, které je ale nenahradí.

Kam podle vás mohou inovace a nové technologie sahat? Dokážete si představit, jak bude vypadat svět budoucnosti?

Technologie nás budou obklopovat čím dál tím víc, hlavně ve školách, v práci a byznysu, ale mnoho lidí bude hledat život blíž k přírodě. Ideální by byla kombinace práce v obklopení hi-tech a odpočinek na rodovém statku a permakulturní zahradě.

Je možné při vaší práci také odpočívat? Co vám dobíjí baterie?

To není možné, ale nutné. Pro mne je to rodina, les a sport.

Děkuji za rozhovor.