Do tří let by se měla snížit administrativní zátěž podnikatelů o devadesát opatření, která sami označují za nejvíce zatěžující. Změny by se dotkly několika ministerstev. Jde například o úpravy povinností v zákoně o pojistném na sociální zabezpečení nebo při statistickém zjišťování. Součástí jsou i práce na vládním návrhu zákona o paušální dani. Vyplývá to z Plánu systémového snížení administrativní zátěže podnikání na období 2019 – 2022, který předkládá vládě ministerstvo průmyslu.

Pro letošní rok plánuje materiál uskutečnit nejvíce opatření – zhruba padesát. Jde například o insolvenční a exekuční řízení, neúměrný počet kontrol, sdílení dat uvnitř státní správy, komplikovanou orientaci v právních předpisech a daně. Propodnikatelské desatero, které ministerstvo připravilo, navrhuje například propojit Registr živnostenského podnikání a Portál občana, aby se zjednodušilo vyřízení nové živnosti on-line včetně registrace k daním a odvodům.

Dokument se zaměřuje i na informační systémy státní správy. Odkazuje se přitom na vládní program Digitální Česko nebo na nedávno spuštěný Právní elektronický systém (PES), který vyvinula Hospodářská komora ČR, aby přehledně podnikatele informoval, jaké povinnosti mají ze zákona plnit.

Mezi příklady opatření pro rok 2020 patří osvobození od soudního poplatku ve výši jeden tisíc korun za zápis skutečného majitele do Obchodního rejstříku a v roce 2021 by se měly zjednodušit dražby.

Dokument se věnuje rovněž redukci statistického zjišťování a uvádí sedm opatření, která by vedla ke snížení zátěže v této oblasti. Týká se to několika úřadů, například i ministerstva životního prostředí. Vzniknout má jednotná struktura dat o odpadech, která se musí evidovat. Výsledkem má být jeden výkaz, který budou původci odpadů posílat na jedno určené místo. Data pak mají být přístupná všem dotčeným úřadům.

Statistické zjišťování má být podle dokumentu nahrazeno využitím administrativního zdroje ministerstva životního prostředí (ISPOP), píše se v materiálu. Avšak za předpokladu, že sledování dat o produkci a využívání druhotných surovin se zachová v požadovaném rozsahu. Český statistický úřad (ČSÚ) usiluje o maximální snížení zátěže respondentů, uvádí dále.

Ministerstvo životního prostředí se s ČSÚ několik let přelo ohledně statistik komunálního odpadu. Statistici totiž vykazují menší množství odpadu než data MŽP. Na rozporuplné sjednocení dat v dubnu upozornily Hospodářské noviny (HN). MŽP podle HN chtělo po vedení statistického úřadu, aby využíval jen jeho data. Tuto povinnost se chystá také zakotvit v novele zákona o odpadech. HN uvedly, že podle některých expertů a zaměstnanců ČSÚ jde o nepřípustný zásah do nezávislosti úřadu. Protože je nepřijatelné, aby byl úřad závislý na údajích ministerstev, která vedou politici.

ČTK