Téměř polovina mladých lidí se stěhuje do zahraničí za kariérním růstem. To odhaluje nejnovější průzkum HSBC Expat Explorer. Mladí lidé, kteří se přestěhují za prací do jiné země, také zažívají v průměru více než třetinový nárůst mzdy. Kromě vyššího výdělku a kariérního posunu se většina z nich přiučila novým dovednostem a získala větší sebevědomí. V průzkumu o nejlepší místo pro život a práci si letos nejlépe vedlo Švýcarsko.

V kontrastu se stereotypy spojenými s mileniály se 47 procent mladých lidí mezi 18 a 34 lety stěhuje s vidinou kariérního posunu a téměř 3 z 10 opouštějí domovinu pro lepší plat. A vyplácí se jim to. Po přestěhování se jejich platy zvýšily v průměru o 35 procent, což je o poznání vyšší než u ostatních věkových skupin, kdy 35–54letí zažívají nárůst mzdy o necelou čtvrtinu a starší 55 let pouze o 9 procent.

Nejde ale jen o peníze, 31 procent těch, kteří ještě neoslavili 35. narozeniny, zažívá rychlejší kariérní růst. Téměř tři čtvrtiny jsou dále přesvědčeny, že si osvojily nové dovednosti, více než polovina si myslí, že jsou sebevědomější, a 36 procent věří, že se stali kreativnějšími.

Počet Čechů, kteří pracují v zahraničí, roste. Jen v členských státech EU jich pracuje více než 200 tisíc. A díky různým vzdělávacím a pracovním programům se obzvláště mladým lidem otevírají dveře do celého světa. Pobytem v zahraničí získávají odvahu překonat překážky, rozšíří si obzory a naučí se samostatnosti. Po návratu do České republiky se tak zvyšuje jejich atraktivita a potenciál na domácím pracovním trhu,“ tvrdí Richard Keery, generální ředitel HSBC Česká republika.

Co se týče investic, mladá generace, která se odstěhuje za prací v Evropě, si nejvíce šetří na důchod nebo si plánuje pořídit nemovitost. Nemovitost si 46 procent dotazovaných plánuje koupit za účelem v ní žít i v důchodovém věku. Téměř polovina z dotázaných již pozemek vlastní alespoň v jedné zemi a 6 procent dokonce ve dvou státech. Vlastní pozemek v domovské zemi plánuje více než třetina dotázaných využít jako zázemí pro své návštěvy nebo pro dobu, až se budou chtít v důchodovém věku vrátit.

Podle průzkumu 48 procent dotázaných z Evropy nikdy předtím v cizí zemi nežilo a jejich nový zahraniční domov je také jejich prvním. Pokud jde o dobu, kterou mladí potřebují k tomu, aby se v cizí zemi cítili jako doma, více než polovině to trvá rok či méně.

Nejlepší země Evropy a světa

Švýcarsko se stalo nejlepším místem k žití a práci a přebírá tak žezlo od Singapuru, který se předtím umístil na prvním místě hned čtyři roky po sobě. 82 procent cizinců potvrzuje, že se kvalita jejich života po přestěhování do Švýcarska zlepšila, 7 z 10 si cení čistšího prostředí ve srovnání se svou domovskou zemí, 42 procent se celkově cítí zdravější. Ke spokojenosti respondentů žijících ve Švýcarsku také přispívá jeho politická a ekonomická stabilita. 80 procent z dotazovaných je spokojeno s jeho politickou a 86 procent s ekonomickou stabilitou.

Druhým nejlepším státem Evropy se stalo Španělsko, které se na celkovém žebříčku umístilo čtvrté. Pouhý zlomek respondentů se do Španělska stěhuje za lepší prací, zato 67 procent zažívá lepší rovnováhu mezi svým pracovním a osobním životem. To zejména díky uvolněnému životnímu stylu a množství volného času. Španělsko se tak stalo nejlepší zemí na světě pro zlepšení duševní pohody.

Deset nejlepších zemí pro práci a život

Země

Pozice

Švýcarsko

1.

Singapur

2.

Kanada

3.

Španělsko

4.

Nový Zéland

5.

Austrálie

6.

Turecko

7.

Německo

8.

Spojené arabské emiráty

9.

Vietnam

10.

Nejlepší země pro mladé profesionály

Průzkum HSBC Expat Explorer odhalil tři země, které mladá generace hodnotí nejlépe.

Hongkong: finanční centrum pro rychlý kariérní růst

Více než dvě třetiny mladých se přestěhují do Hongkongu, aby zde rozvíjeli své kariéry. Hongkong je známým finančním centrem se spoustou příležitostí, jak zvýšit své příjmy: 18–34letí vydělávají v průměru o 41 procent více po přestěhování do Hongkongu. Nejde ale jen o práci. 7 z 10 dále tvrdí, že díky pobytu v Hongkongu více cestují.

Spojené arabské emiráty: velké příležitosti pro nový pohled na svět

SAE podporují příliv pracovní síly ze zahraničí už deset let a jsou jednou z nejrychleji se rozvíjejících zemí v oblasti Perského zálivu. Toho využívá mladá generace. 62 procent lidí ve věku do 35 let se přestěhovalo do Emirátů za účelem rozvoje své pracovní kariéry. SAE jsou též místem, kde si mladí lidé chválí jeden z nejvyšších platových nárůstů na světě. Jejich roční příjem se průměrně zvýšil o více než polovinu.

Velká Británie: zvýšení kvalifikace pro ty s velkými ambicemi

36 procent těch, kteří se přestěhovali do Velké Británie, tak učinilo proto, aby rozvinuli své dovednosti a odbornost. Tento cíl se jim daří splnit, protože 59 procent tvrdí, že po přestěhování se cítí v práci sebevědomější, a 36 procent se domnívá, že dokáží lépe navazovat obchodní kontakty. 60 procent si také myslí, že život ve Velké Británii je dobrý pro jejich kariérní postup.