Jedním z cílů OVB Allfinanz v rámci společenské odpovědnosti je podpořit několik charitativních projektů, zejména pro znevýhodněné, maminky na mateřské dovolené, handicapované děti, seniory, sociálně či ekonomicky slabé a speciálně v oblasti související s klíčovou aktivitou OVB a tou je zvyšování finanční gramotnosti. Mezi nejúspěšnější projekty patří kupříkladu Moje Familie – projekt na zvyšování finanční gramotnosti žáků zejména druhého stupně základních škol, který pronikl i na Slovensko a Ukrajinu, či Daruj Krev s OVB.

Podpora Nadace ZET, vedena panem profesorem Milanem Zeleným, je dalším strategickým krokem pomoci, tentokrát znevýhodněné, či handicapované, mladé generaci. Pomáhá tomu intenzivní letní kemp, konající se ve Vilémově, kde mladí rozvíjí svůj povětšinou skrytý potenciál, nabývají sebevědomí a stávají se kreativními a podnikavými jedinci. Již třetím rokem je OVB Allfinanz hrdým partnerem této akce. Spolupráce vznikla na základě přednášky pro manažery OVB v roce 2017 vedené Olgou Girstlovou, podnikatelkou, která již v roce 1990 byla zakladatelkou rodinné telekomunikační společnosti Gi-Ty. Stala se také držitelkou titulu „Vedoucí podnikatelka světa“ v roce 1999 v Monaku a posléze získala i ocenění Křišťálové srdce hodnotící etiku v podnikání. V současné době svůj čas dělí mezi různé projekty a velkou část kapacity věnuje práci s mladými lidmi, kde pomáhá předávat svoje zkušenosti a díky kontaktům propojovat podnikatele, kteří mají podobný cíl – pomáhat mladým lidem v podnikatelském prostředí. Odměna Olgy Girstlové za přednášku pro manažery OVB byla věnována právě zmíněným znevýhodněným mladým lidem, kteří, jak říká marketingový ředitel OVB Dušan Pavlů, „mají znevýhodněnou startovací pozici.“

„Spoluprací s Nadací ZET navazujeme na dlouhodobý projekt „Kouzelná přání“, který vymyslely maminky na mateřské dovolené. Cílem projektu bylo získávat finanční i nefinanční prostředky a pomáhat plnit přání handicapovaným dětem, seniorům, sociálně či ekonomicky slabším osobám. OVB kromě vlastních příspěvků na konkrétní přání financovala i chod projektu až do jeho ukončení z důvodů kapacitního vytížení maminek zakladatelek, které se vracely z mateřské dovolené zpět do pracovního procesu. Spoluprací na tomto projektu jsme se utvrdily v tom, jak důležité a smysluplné je pomáhat těm, kteří nemají dobrou startovací pozici, jejich sociální a ekonomické podmínky jim znesnadňují úspěšné fungování v rámci společnosti a následné pracovní uplatnění.

„Navázání spolupráce s Nadací ZET bylo jen logickým pokračováním těchto aktivit,“ doplňuje Dušan Pavlů. Hlavním cílem podnikatelského týdenního kempu je sestavení základního podnikatelského záměru či projektu v rámci komunity, ve které se mladí lidé pohybují. Cesta k němu vede přes inspirativní přednášky, pracovní skupiny a individuální konzultace s plněním úkolů. Mladí potenciální podnikatelé se setkávají se zkušenými podnikateli, investory, kouči, kteří se soustředí nejen na prezentační dovednosti, ale také vysvětlují důležitost a nástrahy příprav byznys plánu, a logiku, s jakou se rozvíjí jakýkoliv podnikatelský záměr až k testování základní myšlenky v praxi.

Mezi sponzory, mentory, inspirativními řečníky byli kupříkladu známý motivátor, školitel a autor knihy Konec prokrastinace, Petr Ludwig. Nechyběl Martin Rada, generální ředitel Agrotecu, či Jan Smigmator, swingový zpěvák. V neposlední řadě se akce zúčastnil Jannis Samaras, stojící za značkami Kofola a UGO. Podnikatel Petr Krištofovič či investoři Jan a Dana Sušeňovi. V oblasti pohostinství a hoteliérství mladým radil brněnský podnikatel Jan Vlachynský. „Byl jsem překvapen, od kolika osobností měli možnost mladí lidé čerpat znalosti a jak využívali příležitosti získat v diskusích inspiraci pro svoje projekty. Je skvělé, že top podnikatelská komunita a lidé, kteří jsou silnými motivátory, věnují svůj čas rozvoji budoucí mladé podnikatelské generace a práci s mladými lidmi,“ říká Dušan Pavlů, který se také účastnil pracovních skupin s účastníky kempu.

Průběh kempu má následující linku: společné seznámení a představení účastníků, jejich nápadů k podnikání a následné rozvojové aktivity, které zahrnují kreativitu, inovativní myšlení, profesionalitu v podnikání – tedy základy podnikatelské gramotnosti, vnitřní motivaci, osobní rozvoj a inspirativní přednášky. Závěr akce je věnován podnikatelským nápadům, vizím, cílům a plánům. „Účastníci kempu stanou před vícečlennou sponzorskou komisí, která nejen udělí ceny, ale také vybere nejlepší podnikatelské záměry a projekty. Následně se jednotliví sponzoři stanou kouči, mentory a v průběhu roku jednotlivé projekty rozpracují a snaží se ověřit životaschopnost podnikatelské myšlenky,“ prezentuje cíl kempu Dušan Pavlů.

Jedním z již rozjetých projektů a inspirací pro účastníky letošního kempu, je projekt Honzovy řízky. Jak začal a co si pod ním představit?

Začíná to myšlenkou, snem, či ambicí něco dokázat a cílem je fungující podnikání. Cesta k úspěchu bývá často trnitá. O tom ví své Honza Oulehla, devatenáctiletý student vysoké školy, který za projektem stojí. „V šestnácti letech jsem se ocitl v azylovém domě a uvědomil si jednu důležitou věc. Mám sice těžší startovací bloky, ale pokud si to odpracuji, udělá to ze mě silnějšího člověka. Snažil jsem se na sobě pracovat a zapojoval se do různých projektů, startupů a zkoušel vymyslet, jak se uplatním na trhu práce. Myslel jsem si, že jsem na vše sám. Podnikatelský kemp mi ukázal, že se mohu opřít o zkušené mentory, kteří mi pomohou v začátku. Myšlenka Honzových řízků vznikla v debatě s panem profesorem Zeleným během 2. ročníku kempu a na konci týdne jsem již prezentoval svůj podnikatelský záměr. Během roku jsem nápad několikrát přehodnotil až do současné podoby. Jsem velký snílek a díky spolupráci s Olgou Girstlovou jsem dokázal udělat první kroky k fungujícímu podniku. Mým velkým snem je pomoci mladšímu bratrovi. Letos jsem ho přivedl na kemp, kde prezentoval svoji budoucí truhlářskou kariéru. Jednou si ho vezmu k sobě a pomůžu mu žít plnohodnotný a šťastný život.“

Olga Girstlová byla jako klíčový spoluorganizátor kempu přítomna celou dobu a moderovala některé diskuse a pracovní skupiny a tak může zhodnotit již čtvrtý ročník. „Vážím si podpory všech dobrovolníků, mentorů, přednášejících a sponzorů. I díky OVB se kemp rozrostl o několik účastníků z celé ČR, kteří měli možnost poznat významné podnikatele a pracovat tak na svém osobním rozvoji. Vybrané prostředky tak pokryjí i důležité pokračování v průběhu celého roku, kdy můžeme s mladými lidmi mentorsky a koučinkově pracovat a pomoct uvést v život jejich projekty. Navíc konkrétním projektem, který se speciálně rozhodla OVB podpořit a který se tak dále rozvíjí jsou právě Honzovy řízky.“

Následující 5. ročník kempu se nebude měnit v cílové skupině a organizátoři se budou snažit zajistit podporu dalších sponzorů, dárců, jež jsou důležitou součástí akce. Cílem je také získat více dobrovolníků, kteří budou podporou přímo během programu a mohou se stát i lektory. Komercionalizace akce by se pak konala jen v případě získání vyššího příjmu finančních prostředků na podporu tohoto charitativního projektu.