Pojišťovny využívají v turistických destinacích pro ošetření klientů čím dál častěji prověřené kliniky, což znamená až pětinovou úsporu nákladů pro ně i pro turisty. Ti tak nemusejí hradit léčbu na místě, navíc mají garantovanou kvalitnější péči. Úspory jsou v řádech milionů korun, vyplývá z ankety ČTK mezi pojišťovnami.

Úroveň zdravotní péče v zahraničí je rozdílná proti té, na kterou jsou lidé zvyklí v ČR. Asistenční služby vychází zejména ze znalosti místního prostředí. Zástupci ERV Evropské pojišťovny proto jezdí osobně a pravidelně prověřovat úroveň zdravotní péče v zahraničí. Letos zkontrolovali 24 klinik ve třech nejoblíbenějších destinacích,“ řekl k tomu mluvčí pojišťovny Vlastimil Divoký.

Také Česká pojišťovna má v rámci asistenční služby nasmlouvanou síť zdravotnických zařízení. „Pokud se klient rozhodne navštívit jiné zařízení, je tam riziko nejen nedostatečné úrovně péče, ale bude muset na místě uhradit péči ze svého a po návratu vše vyúčtovat s pojišťovnou. Navíc v neprověřených zařízení se klienti mohou setkat s nejrůznějšími praktikami. Jsou například nuceni absolvovat nadbytečná vyšetření či je u banálních případů nařízena či prodlužována doba hospitalizace,“ uvedla mluvčí pojišťovny Ivana Buriánková.

Úspory v případě využití smluvních zařízení se liší stát od státu, někdy i město od města, ale jsou obecně nemalé, protože právě na ošetřování zahraničních turistů se snaží přiživit značné množství subjektů především v turisticky atraktivních destinacích, uvedla mluvčí České podnikatelské pojišťovny Renata Čapková. „Zaregistrovali jsme i dvacetinásobné navýšení nákladů za zdravotní péči účtované takovýmito nesmluvními zařízeními,“ doplnil mluvčí Kooperativy Milan Káňa.

V případě potíží například v Egyptě je třeba obratem kontaktovat asistenční službu, ideálně z vlastního telefonu. „Zaznamenali jsme totiž nové druhy podvodů, kdy hotelový lékař zavolá sám a spojí klienta s falešnou asistencí, která potvrdí, že zaplatí, ale pak to musí uhradit klient,“ upozornil Divoký. V takovém případě se navíc pacient často dostane do neprověřených rukou a cena za ošetření může být několikanásobně nadsazená.

Snahu místních vydělat na turistech v případě potíží potvrzuje případ klienta se zánětem středního ucha, které se obvykle řeší antibiotickými kapkami do ucha. Hotelový lékař ale pacientovi aplikoval pět injekcí, dvoje kapky do ucha a dávku antibiotik. Za léčbu, která zabrala tři dny, si naúčtoval 770 eur (téměř 20 tisíc korun), které si vymohl od klienta. Podle pojišťoven je adekvátní cena za takové ošetření od 1 900 do 3 000 korun.

Největší pozor bychom si v Egyptě měli dát na kvalitu zdravotnictví ve veřejných nemocnicích, kde je v porovnání s ČR pětkrát nižší úroveň péče. Naopak v prověřených klinikách je kvalita srovnatelná s ČR,“ uvedl Divoký.

V Turecku je mnoho nemocnic sdruženo v jedné velké síti. I zde často uměle prodlužují léčbu za účelem růstu nákladů. Když člověk potřebuje lékařskou pomoc, opět platí, že by se měl nejprve spojit s asistenční službou. Soukromé, pojišťovnou prověřené kliniky mají srovnatelnou úroveň péče jako v Česku. V řeckých nemocnicích je zase zásadním problémem absence sester. Běžně se o pacienty po dobu léčby starají členové rodiny nebo známí.

ČTK