Situace na trhu práce je už několik let podobná, kvalifikovaných schopných zaměstnanců je stále nedostatek. A firmy se musejí předhánět v tom, jak si schopné lidi udržet. Stále více společností se tak obrací k opravdu smysluplnému firemnímu benefitu: zprostředkovává zaměstnancům vzdělání v MBA programech.

Programy MBA k nám přišly z USA a jsou typické svým zaměřením na praktický přínos studia. Studium bývá zpravidla jednoroční a nabízí studentům výraznou flexibilitu. Díky tomu je lákavé i pro velmi vytížené manažery na vysokých postech.

Zvlášť pro generaci mileniálů již není tak podstatné finanční ohodnocení jako to, aby jim práce dávala smysl a cítili se užiteční. Ano, můžete zaměstnance zasypat stravenkami, kartičkami na sport nebo jim nosit každé ráno do kanceláře čerstvé ovoce. A jistě, budou asi šťastnější a zrelaxovaní. Existuje ale také zaměstnanecký benefit, který firmě přinese nejen relaxované zaměstnance, ale také přínos v oblasti know-how. Zaměstnanci si v rámci studia MBA prohloubí dovednosti a stanou se lepšími odborníky v oblasti, kterou se zabývají.

Devatenáct programů MBA, odborníci z praxe a oxfordský model výuky

Jednou ze zavedených institucí v ČR poskytující vzdělání je European School of Business & Management. Je u nás jedinečná svého druhu tím, že koncept výuky je postaven na oxfordském modelu, který se věnuje především rozvoji logických schopností a dovedností studenta a jejich demonstraci v reálném životě a praxi.

Instituce nabízí 19 MBA specializací, takže pro své zaměstnance bez problémů najdete právě takový obor, který je pro jeho práci vhodný. Zaměstnanci si tak mohou prohloubit dovednosti a pomoci tak firmě stát se konkurenceschopnější například v oblasti ekonomiky, pojišťovnictví, bankovnictví, obchodu, ale i gastronomie, inovací nebo personálního managementu.

Studium nenaruší pracovní povinnosti a pomáhá řešit reálné problémy

Na rozdíl od klasických vysokoškolských studií, během kterých navíc studenti musejí často projít množstvím nezáživné a mnohdy neužitečné teorie, prakticky zaměřené programy MBA jsou maximálně časově flexibilní. Studium na MBA kombinuje e-learning se 4 prezenčními semináři, které se konají v sobotu a student má na výběr z několika termínů.

MBA velkým přínosem i pro zkušené manažery

O tom, že MBA je velkým přínosem i pro manažery, kteří již se v praxi pohybují spoustu let, svědčí například komentář regionálního manažera společnosti Faurecia Jiřího Koukola: „Po dlouholetých vlastních zkušenostech v manažerských pozicích nadnárodních firem jsem měl možnost tuto zkušenost osobně poznat. Mohu jen potvrdit, když se ke studiu přistupuje svědomitě a s cílem dosáhnout předpokládaného očekávání, že propracované přednáškové moduly s následným výkladem všech lektorů každému, kdo umí naslouchat a učit se novým poznatkům, rozšíří obzor jeho chápání většiny souvislostí a dění kolem nás, a to nejen v kontextu pracovního života, ale životních postojů a uvažování vůbec.“

 Investice, která se vrátí zaměstnavateli i zaměstnanci

Podle dotazníkové šetření ESBM je ochotno plně uhradit vzdělání MBA svým zaměstnancům 21 procent firem, 36 procent firem by bylo ochotno přispět alespoň částečně. 74 procent zaměstnavatelů pak považuje vzdělání MBA za efektivní investicí do rozvoje lidských zdrojů a 93 procent zaměstnavatelů hodnotí studium MBA na ESBM jako vysoce kvalitní.

Samotní absolventi MBA z pozice zaměstnanců pak uvádějí, že díky studiu vylepšili svou pracovní pozici a postavení ve firmě (87 procent), 99 procent absolventů by studium na ESBM doporučilo ostatním a 95 procent absolventů se shodlo, že jim studium otevřelo nové možnosti v oblasti seberealizace a v pracovním životě.

Podat přihlášku ke studiu MBA můžete kdykoliv během roku a nejbližší termín prezenčního setkání je už 7. 9. 2019.