Rozhovor s ALEŠEM GRAFEM, předsedou představenstva Centropol Holding a.s. a Centropol Energy a.s.

Podnikatel a jediný akcionář firmy, která je jedním z nejvýznamnějších dodavatelů elektřiny a plynu v České republice. Podnikat začal jako čerstvě plnoletý. Firma se od roku 2013 pravidelně umísťuje v žebříčku nejvýznamnějších českých firem CZECH TOP 100.

Máte podnikání v rodině nebo Vás inspiroval někdo z Vašich přátel?

V rodině jsem v tomto směru průkopník, čemuž se ani nelze divit – před rokem 1989 se v Československu oficiálně nepodnikalo a nevím o tom, že by se v nějaké vzdálenější historii někdo z mých předků věnoval byznysu. Odvaha pustit se do podnikání je i otázkou povahy a nepodceňoval bych ani vliv politických změn na moji generaci. Svoboda, možnost postavit se na vlastní nohy bez nutnosti mít v občanském průkazu povinné razítko o zaměstnání. Všechny tyhle věci byly nejen pro mladé lidi obrovsky lákavé.

Jak na start podnikání vzpomínáte?

Jako na krásné dobrodružství. Vycházel jsem z přesvědčení, že chci nést odpovědnost sám za sebe, což člověku umožní jen podnikání. Vy rozhodujete a vy nesete důsledky. Nemůžete se vymlouvat na nikoho nad sebou.

Do velkého kroku jste se pustil v poměrně mladém věku – neměl jste obavy, že neuspějete?

Výhodou mládí je, že ještě nenesete odpovědnost za rodinu a zejména za děti. Takže pro mě to bylo spíše období plné výzev, objevování a poučných facek, které mi daly spoustu zkušeností. Moji blízcí mě od počátku podporovali, což je velmi důležité. A podporu mám dodnes zejména u své manželky, bez které bych nikdy nebyl tam, kde jsem.

Kdo Vám v začátcích nejvíce pomohl? Dostal jste nějaké dobré rady, z nichž jste posléze vycházel?

Vždy mi pomáhalo dívat se na úspěšné lidi a ptát se, jak svého úspěchu docílili. Cizí úspěch mě značně motivuje. Dá se říci, že je to palivo, z něhož se posléze rodí moje podnikatelská energie.

Bylo pro Vás těžké najít v tehdejším Česku spolehlivé a loajální zaměstnance?

Každá organizace je založena na kvalitním týmu a Centropol není výjimkou. Měl jsem obrovské štěstí na skvělé lidi, kteří se mnou byznys v energetice rozjížděli. I dnes společnost stojí na bezvadném profesionálním týmu. Od začátku jsem se především snažil, aby všichni měli příjemné zázemí, kvalitní vybavení a aby ve firmě panovala přátelská atmosféra.

Co dnes jako majitel úspěšné společnosti, dodávající energie, považujete za klíčové pro další rozvoj firmy?

V podnikání si už nevystačíme s dřívějšími poučkami a zkušenostmi. Jsou chytřejší technologie, vyvíjejí se požadavky a potřeby lidí, ať už jde o zákazníka nebo zaměstnance. Mění se chování odběratelů, například velké firmy nakupují elektřinu a plyn více dopředu. Vše se zrychluje, přechod k jinému dodavateli energií je čím dál jednodušší, lidé se více zamýšlejí nad alternativami. Kromě ceny zajímá každého mnohem více než dříve kvalitní servis, benefity i způsob komunikace a férovost. To vše je jim třeba poskytnout.

Žijeme v období smart revoluce, jak podle vás bude vypadat „chytrý“ Centropol za tři, pět let?

Už nyní pracujeme na tom, abychom trend nástupu chytrých technologií nejen zachytili, ale také plně využili. Na dveře nám klepe chytrá energetická síť, která spojí své dodavatele a odběratele oboustranně prospěšnou závislostí. Snaha o úspory vede i k zavádění měření a regulace spotřeby na dálku. Chceme být v procesu zavádění chytrých technologií integrátorem a nabízet nejen dílčí, ale i komplexní řešení pro domácnosti i například pro obce.

Firma dává o sobě hodně vědět i na poli charitativních projektů…

Jsme společensky odpovědná firma. Nejen tím, že odmítáme praktiky energetických šmejdů, podporujeme zavádění chytrých technologií, a tedy omezení dopadů na přírodu, ale i aktivitami našeho Nadačního fondu Energie pomáhá. Angažuje se v něm hlavně moje žena Lenka. Pojmem se staly i její adventní benefiční koncerty, jejichž výtěžek pomáhá méně šťastným spoluobčanům. Do budoucna se chceme rozloučit s tradičními sponzorskými aktivitami, veškeré síly vrhneme do projektů, které mají jasný cíl s pozitivními dopady na život konkrétního člověka.

Podnikání je hodně o dosažení cílů, které jste si předsevzal. Jakou cenu má pro Vás úspěch a kariéra? Co jste pro ně schopen obětovat?

Investuji čas a energii do společnosti, která z původní party nadšenců vyrostla ve velkou firmu, směle konkurující velkým hráčům. Uvědomuji si odpovědnost vůči svým zaměstnancům a jejich rodinám, vůči zákazníkům a partnerům. Centropol je jako moje dítě, které jsem učil první krůčky a dostal ho až k doktorátu. Takže obětování má i druhou stránku. Je jí radost z podnikání, úspěchu, radosti ostatních…

Jaký je Váš recept na úspěch?

Úspěch podle mého názoru spočívá v tom, že máte ve správný okamžik nejen správný nápad, ale především ho dokážete realizovat. Teoretiků, kteří srší idejemi, ale žádnou nedotáhnou do konce, jsou mraky. Úspěch vám však přinese jen akce ve spojení s pracovitostí, houževnatostí, vytrvalostí, intuicí a čichem na lidi. Mám proto radost z toho, že jsme se letos opět ocitli mezi stovkou nejvýznamnějších firem v ČR.

Jak se dokážete smířit s prohrami a neúspěchy ve Vaší práci? Nehodíte je občas na své podřízené?

Podnikání není jednosměrná dálnice, po které se krásně jede a krajina kolem vás jen ubíhá. Patří k němu rozhodování a občas chybování. Sám jsem v podnikání udělal celou řadu chyb. Důležité je, že jsem se z každé z nich poučil. O přehazování odpovědnosti nemůže být řeč.

Co Váš žebříček hodnot? Třeba od jedné do pěti…

Jednoznačně je pro mě v životě nejdůležitější moje rodina. Jsem šťastný, že mám báječnou ženu a skvělé děti. To je moje největší pýcha. Na druhém místě je pro mne svoboda, což zahrnuje i svobodu podnikání. Mé zkušenosti z Floridy, kde střídavě žiji, mě přesvědčují, že Evropa má v tomto ohledu před sebou ještě velký kus cesty. A dále odpovědnost, a to vůči sobě, svým zaměstnancům, zákazníkům, partnerům… Určitě je potřeba kvalitní vzdělání a podpora schopností. A v neposlední řadě je to o upřímnosti a férovosti, a to jak v podnikání, tak i v rodině a mezi přáteli. Znamená to také, že si vážíme místa, kde podnikáme, místních obyvatel i kultury.

Jaká je Vaše vize firmy za pět, deset let?

Moderní a technologicky vyspělá společnost s motivovanými zaměstnanci, která je spojována s kvalitou, profesionálním přístupem a která má mezi zákazníky skvělou image férového dodavatele. Nyní obsluhujeme na 300 tisíc odběrných míst, v příštích letech bychom chtěli tento počet pochopitelně zvyšovat.

A kde byste si za tu samou dobu přál být Vy?

Každý člověk, který dosáhl nějaké mety, nebo ji dokonce přeskočil, uvažuje, jakým směrem se vydat dál. Jsem od přírody činorodý, a to víte, že se mi hlavou neustále honí nějaké nápady. Takže v příštích letech se budu dále intenzivně věnovat firmě a užívat si dospívání svých dětí.

Děkuji za rozhovor.