Úřad pro zahraniční styky a informace i Bezpečnostní informační služby odmítají poslanecký návrh, který má kromě jiného umožnit širší využití bankovní identity. Lidé by podle něj mohli pro ověřený přístup k elektronickým službám veřejné správy identitu, se kterou se přihlašují do internetového bankovnictví. Stojí to v připomínkách k návrhu na vládním webu. Zpravodajcům se nelíbí navrhovaný rozsah přístupu bank k údajům z registrů.

Vláda se bude návrhem zabývat dnes, v pondělí. Podle návrhu stanoviska zaujme zřejmě neutrální postoj, varuje však před zásadními dopady na bezpečnost státu. Navíc poukazuje na některé nedostatky návrhu, který podepsalo přes 120 poslanců napříč sněmovními kluby.

Předloha také vytváří podmínky pro omezený přístup bank do základních registrů. Banky tak budou moci podle předkladatelů lépe předcházet legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a také bránit případům zneužití identity.

Banky mají mít podle návrhu přístup například k údajům z informačního systému evidence obyvatel, evidence cizinců nebo z agendového systému cestovních dokladů. Obě zmíněné tajné služby však považují navrhovaný rozsah oprávnění přístupu bank k údajům v registrech za nepřiměřený a ne zcela odůvodněný.

Bezpečnostní informační služba mimo jiné uvádí, že povolení rozsáhlého a ne zcela důvodného zpracování považuje za bezpečnostní riziko jak ve vztahu k občanům ČR, tak i ve vztahu k činnosti zpravodajských služeb. Návrh má podle ní destruktivní dopad do oblasti krycích dokladů. Civilní rozvědka považuje navrhovaný rozsah oprávnění bank v přístupu k údajům z bezpečnostního hlediska za zcela nepřijatelný. Doporučuje proto mimo jiné zmenšit objem údajů zpracovávaných bankami nebo přímo zakázat dávkové získávání a zpracování údajů z informačních systémů veřejné správy,

Ministerstvo financí ve svém stanovisku uvedlo, že již na pracovní úrovni projednává možné znění pozměňovacího návrhu s Českou bankovní asociací, Českou národní bankou a Finančním analytickým úřadem s cílem provést v návrhu změny, které by některé nedostatky vyřešily.

Využívání rozšířených možností bankovní identity by nebylo podle poslaneckého návrhu být nijak zpoplatněno. „Bankovní identita představuje jednoduchou a bezplatnou formu přístupu ke službám e-Governmentu i on-line službám soukromého sektoru pro přibližně pět milionů občanů, kteří používají internetové bankovnictví,“ napsali předkladatelé v důvodové zprávě. Rozšíření možností využívání bankovní identity, s níž lidé běžně zacházejí, zvýší podle předkladatelů dostupnost on-line služeb vyžadujících prokázání totožnosti a povede k dalšímu rozvoji regulovaných on-line služeb a veřejných služeb e-Governmentu.

Jediným rozšířenějším státním nástrojem pro elektronickou identifikaci jsou nyní občanské průkazy se strojově čitelnými údaji a kontaktním elektronickým čipem vydávané povinně od loňského července. Je k nim zapotřebí počítačový program a čtečka a aktivně je využívají podle důvodové zprávy jen desítky tisíc lidí.

ČTK