Obecně prospěšná společnost yourchance ocenila již pošesté mladé lidi z dětských domovů, zaměstnance dětských domovů a zaměstnavatele, jejichž přístup stojí za uznání. Slavnostní udílení cen Bílá vrána se odehrálo v Rezidenci primátora hlavního města Prahy pod záštitou primátora hlavního města Prahy, Zdeňka Hřiba.

Letošní Bílou vránou se stal čtyřiadvacetiletý Pavel Lukáš z jižní Moravy (na foto druhý zleva), který odešel z Dětského domova Uherský Ostroh a zvládl se postavit na vlastní nohy. V kategorii „Poklad v srdci“ zvítězil Dalibor Křepský, ředitel Dětského domova Olomouc. Cenu pro zaměstnavatele, který systematicky pracuje s mladými z dětských domovů, převzala Iva Ulrichová, HR manažerka společnosti ACO Industries. Speciální ocenění za efektivní pomoc a podporu ohrožených a rizikových dětí, jejich rodin a mladých lidí získalo sdružení Květná Zahrada z Pardubického kraje. Předání ocenění je jedna z aktivit projektu Začni správně organizace yourchance, jehož strategickými partnery jsou Nadace DRFG a společnost CTP.

Na předávání ocenění Bílá vrána v překrásných prostorách Rezidence primátora hlavního města Prahy se letos setkalo okolo stovky účastníků z řad mladých dospělých, vychovatelů z dětských domovů, zaměstnavatelů, partnerů yourchance i široké veřejnosti.

Smyslem udílení cen Bílá vrána je boj s předsudky veřejnosti vůči dětem vyrůstajícím v dětském domově a zároveň také ocenění inspirativního přístupu k životu po odchodu z dětského domova. Speciální kategorií je Bílá vrána – zaměstnavatel, která je věnována firmám, jež cíleně pomáhají mladým lidem z dětských domovů v jejich zapojení a uplatnění se na trhu práce,“ uvedla spoluzakladatelka yourchance Gabriela Křivánková. „Cílem události je pak také poděkovat lidem, kteří děti a dospívající v jejich nesnadné cestě neúnavně a s vírou v ně podporují a vedou,“ doplnila Gabriela Křivánková.

Projekt Začni správně podporuje mladé lidi, kteří opouštějí dětský domov nebo pěstounskou rodinu a začínají samostatný život. Realizační tým projektu pomáhá několika stovkám mladých lidí. Zajišťuje pomoc při jejich uplatnění na trhu práce, hledání bydlení, zvládání hospodaření domácnosti. Poskytuje různé typy poradenství například při studiu a zvyšování profesní kvalifikace. Součástí projektu Začni správně je i program individuálního mentoringu. Do projektu je zapojeno přes sto padesát dobrovolníků z celé republiky, kteří se na jeho chodu a fungování podílí. Těm, kteří zvládli životní zkoušku – osamostatnění se – na jedničku, jsou každoročně slavnostně udíleny ceny Bílá vrána.

V kategorii Mladý člověk určené mladým lidem, kteří prošli institucionální výchovou, překonali překážky spojené s integrací a uspěli v běžném životě, získal ocenění Pavel Lukáš. Do Dětského domova Uherský Ostroh se dostal společně se svými dvěma sourozenci poté, co jim zemřela matka. Pavel vystudoval Střední zdravotnickou školu a dnes pracuje v Kardiovaskulárním centru. Za jeho dosavadním životním úspěchem není jen vlastní snaha a píle, ale i spousta práce a dřiny lidí, kteří ho v životě v dětském domově provázeli a vkládali do něj svůj čas a naděje. Žije zcela samostatný život a obrovskou výzvou nyní pro něj je dokončit vzdělání a zvýšit si tak možnost kariérního růstu a lepšího uplatnění na trhu práce.

„S úsměvem na tváři dnes dokáži říct, že poslední noc v dětském domově jsem prožil krásně a první noc v novém bytě byla plná svobody i strachu. Odchod a vstup do samostatného života jsem bral s obrovským respektem, spoustu věcí před odchodem jsem si zařídil sám a vyplatilo se to. Vlastní zkušenost je ta nejlepší, protože si člověk časem uvědomí, co mohl a může udělat jinak,“ doplňuje Pavel.