K tomuto tématu se v minulém týdnu sešli zástupci všech zainteresovaných skupin u kulatého stolu v budově Magistrátu hlavního města Prahy. Cílem tohoto setkání bylo poprvé dostat k věcné diskuzi všechny relevantní strany, které mají co říct k tomu, jak by mohla a měla vypadat vyhláška o pouličním umění vypadat.

Role svolavatele se chopil festival Praha Žije Hudbou, který už od roku 2016 usiluje o rozvoj živé kultury v ulicích. Zásadním výstupem kulatého stolu byla jednohlasná shoda na dalším plánu postupu, vytvoření pracovní skupiny a hlavně ochota všech stran diskutovat. První setkání pracovní skupiny proběhne 4. prosince, finální výstup budou účastníci diskutovat 10. června příštího roku u dalšího kulatého stolu.

Pouliční umění neodmyslitelně patří do světových metropolí, je pro ně přínosem i zdrojem řady problémů. Jak tzv. busking regulovat, aby umělecká produkce město nezatěžovala? Jak chránit rezidenty a zároveň pouliční umění zbytečně neomezovat? Jak se dotkne buskerů další vlna EET v příštím roce? Jak vyřešit systém evidence tržeb? Co je kvalitní umění a co čistě turistické atrakce? Všemi těmito otázkami se budou zabývat zástupci všech zainteresovaných stran během série pracovních setkání: radní pro kulturu hl. m. Prahy MgA. Hana Třeštíková, radní pro bezpečnost MČ P1 David Skála, radní pro bezpečnost MČ P2 Michal Zuna, ředitelka živnostenského odboru hl. m. Prahy JUDr. Eva Nováková, manažerka projektu Koncepce užívání veřejných prostranství IPR Klára Mišunová, vedoucí odboru Marketingu a komunikace DPP Josef Voltr, zástupci buskerů z platformy Busking.cz, Dalibor Zita a Jaroslav Kotil, zástupce ILQ pay Josef Rafaj.

Kulatý stůl a jeho záměr

Problematika buskingu je komplexní záležitost. Nechceme jít a měnit vyhlášku, chtěli jsme podpořit dialog o skutečně hloubkových změnách v přístupu v regulaci buskingu. Cílem je zvýšit úroveň pouliční kultury, dostat do veřejného prostoru ty kvalitní umělce společně s mladými talenty, pro které se jedná o nejjednodušší možnost prvních vystoupení. Musí se potkat dostatečná ochrana občanů, primárně v širším centru, kteří zde bydlí či pracují, a dostatečná svoboda a možnosti pro umělecká vystoupení, protože jen ta zvýší skutečnou kvalitu buskingu,“ vysvětluje jeden ze zakladatelů festivalu Praha Žije Hudbou Jan Gregar. „Jsem ráda, že nová podoba vyhlášky, která právě vstupuje v platnost, neznamená konec diskusí o podobě buskingu v Praze. Já sama vyhlášku vnímám jen jako další krok, hlavní město má řadu dalších možností, jak pouliční umění podporovat. Přesně ty teď společně hledáme. Vážím si toho, že setkání proběhlo v tvůrčí a přátelské atmosféře, pro budoucnost buskingu to považuji za velmi dobré znamení,“ dodává radní Hana Třeštíková.

Všichni zástupci kulatého stolu se shodli na ochotě dále jednat a schválili si plán pracovních setkání, kde oni či jejich zástupci budou diskutovat problematické rozměry buskingu, jejich možné úpravy či hledání řešení v rámci stávající legislativy. Diskuze bude probíhat též o technických řešeních možné regulace s ohledem na množství moderních technologií, které by mohly nahradit třeba střídání břehů podle sudých a lichých hodin. Zapojením Dopravního podniku by mohlo situaci rovněž pomoci, s ohledem na praxi v celé řadě světových metropolí. Výhodou je omezení hluku na tranzitní místo, kde neruší své okolí. Nicméně je zde řada jiných faktorů včetně bezpečnostních. Proto je diskuze všech se zvážením všech aspektů ve hře jedinou cestou k úspěšné regulaci, která bude podporovat kulturnost pražského veřejného prostoru a zároveň chránit občany, kteří v dotčených lokalitách žijí či pracují. Pracovní skupina má v plánu sejít se v průběhu následujících osmi měsíců čtyřikrát. Výstupem z její práce se bude zabývat druhý Kulatý stůl, který se uskuteční 10. června 2020. Účastníci budou diskutovat konkrétní závěry skupiny společně s návrhem dalšího postupu.

EET – budou si buskeři pořizovat pokladny?

Novinkou na poli buskingu, na kterou chtějí pořadatelé festivalu Praha Žije Hudbou rovněž upozornit, je nová vlna EET od příštího roku. Ta se totiž kromě sbírek v kostelech bude týkat rovněž buskerů. Ti tak budou mít povinnost evidovat tržby, pokud jim lidé budou přispívat. Ta má dle informací z Generálního finančního ředitelství vstoupit v platnost 1. května 2020.

Festival Praha Žije Hudbou letos poprvé pilotně testoval online platby pro buskery přímo na ulici přes QR kody, a to právě s ILQpay a PRE. Je trochu paradoxem, že právě tento systém zamýšlený na rozšíření možností plateb pro buskery, může být i řešením případné evidence. Touto problematikou se každopádně bude rovněž zabývat pracovní skupina, jejíž součástí jsou i zástupci samotných buskerů, aby předložila různé možnosti řešení. „Jsem velký fanda sdílené ekonomiky. Využití veřejného prostoru pro busking ve městech je ideálním příkladem jak ho sdílet tak, aby z toho měly užitek všechny strany. V souvislosti se schválenou novelou zákona o EET, a ze zkušeností s provozem jednoduchého systému pro evidenci tržeb se domníváme, že i příspěvky na ulici či v kostelech budou evidenci podléhat. Pokusíme se proto najít takové řešení, které odpovídá trendům budoucí společnosti, ve které je odpovědné sdílení samozřejmostí,“ vysvětluje Josef Rafaj za ILQ pay.