Dotace ministerstva školství na rekonstrukce a stavby sportovišť v ČR se v letech 2011 až 2016 rozdělovaly v krajích nerovnoměrně. Nejvíce peněz šlo na stadiony a tělocvičny v Praze. Naopak nejméně to bylo v Karlovarském kraji, kde sportovci dostali na investice zhruba jedenáctkrát méně než v hlavním městě.

Vyplývá to ze závěrečného vyhodnocení dotačního programu Podpora rozvoje materiálně-technické základny sportu v letech 2011 až 2016, který má v pondělí projednat vláda. Cílem investičního programu na zlepšení sportovišť, který schválila vláda v roce 2010, bylo mimo jiné vyrovnání regionálních rozdílů v nabídce sportu. Protože ale program neobsahoval žádná pravidla pro spravedlivé rozdělování peněz mezi kraji, rozdíly mezi regiony se v uvedeném období spíše prohloubily, uvedlo ministerstvo školství ve svém hodnocení.

Průměrná roční dotace na jednoho obyvatele činila v letech 2011 až 2016 v Praze 123 korun, za ní byly Vysočina s 99 a Olomoucký kraj s 86 korunami. Naopak nejméně šlo do Karlovarského kraje, a to v průměru 11 korun na obyvatele za rok. Před ním byly Jihočeský kraj s 31 a Pardubický kraj s 41 korunami. Průměr za celou ČR dosahoval 65 korun.

Za celou dobu trvání dotačního programu ministerstvo ze státního rozpočtu podpořilo celkem 888 projektů obcí nebo sportovních spolků částkou 4,5 miliardy korun. Program měl kromě jiného přispět ke zlepšení sociálního zázemí sportovišť, jejich bezpečnosti a přístupnosti pro handicapované a k vybudování areálů pro velké sportovní akce. Do Prahy šlo podle ministerstva nejvíc peněz i z toho důvodu, že v ní sídlí největší počet sportovních organizací, které peníze dále přerozdělovaly svým oddílům.

Velké rozdíly a netransparentnost v přidělování dotací do sportovišť mezi kraji kritizoval již dříve i Nejvyšší kontrolní úřad. V současnosti rozděluje ministerstvo peníze v novém programu, který podle něj přinesl zlepšení. „Za poslední dva roky se podařilo dosáhnout vyšší úrovně rovnosti a rozdíl dotace mezi regiony na obyvatele je maximálně trojnásobný,“ uvedlo. Průměr roční „sportovní“ dotace na obyvatele v ČR se podle něj zvýšil na 108 korun. Nejvíc činí stále v Praze (157 korun) a nejmíň v Karlovarském kraji (53 korun).

Sdružení sportovních svazů ČR již dříve upozornilo, že je v ČR nerovnoměrné rozmístění sportovišť a chybí koncepce jejich výstavby a rozvoje. Podle zástupců svazů je současný stav mnoha hřišť a sportovních areálů zanedbaný a neudržitelný. Z průzkumu České unie sportu (ČUS) vyplynulo, že jejich průměrné stáří bylo v loňském roce 48 let. Zhruba 90 procent z nich se postavilo před rokem 1989.

Investiční program schválený v roce 2010 fungoval do roku 2017, kdy tehdejší ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) rozhodla o jeho zrušení. Důvodem byla dosud neobjasněná korupční aféra kolem rozdělování sportovních dotací. Policie v té souvislosti obvinila mimo jiné tehdejší náměstkyni pro sport Simonu Kratochvílovou, předsedu fotbalového svazu Miroslava Peltu a předsedu ČUS Miroslava Janstu.

ČTK