Rakovina slinivky břišní má nejnižší míru přežití ze všech druhů rakoviny. Tento typ rakoviny je přitom čtvrtou nejčastější příčinou úmrtí na nádorové onemocnění v Česku. Už v roce 2025 však může být podle lékařů druhou nejčastější.

Celosvětově je povědomí o této chorobě ze všech druhů rakoviny nejnižší. Dnešek – 21. listopad je Světový Den rakoviny slinivky.

Právě pozdní stanovení diagnózy je podle přednosty Onkologické kliniky 1. lékařské fakulty a VFN Luboše Petruželky spolu s rychlým šířením nádoru a jeho metastázováním a vysokým procentem recidivy důvodem relativně krátkého přežití nemocných.

Lékaři proto doporučují operaci, která je základní možností léčby, absolvovat ideálně do tří týdnů od diagnózy. „Bez operace se přežití pohybuje kolem šesti měsíců, potom se rozšíří na dva roky,“ dodal přednosta 1. chirurgické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) v Praze Zdeněk Krška. Pokud je nádor odhalený včas, je ale možné pacienta i zcela uzdravit.
Mezi první příznaky patří bolesti břicha, svědění kůže nebo nevolnosti. Jedním z pozdních může být zežloutnutí jako při žloutence, protože jsou postižena játra. Od vzniku první nádorové buňky do prvních příznaků to podle Kršky trvá 14 až 16 let.

Pomoci nádor objevit včas mohou podle onkologů zejména praktičtí lékaři. Ti, protože se s pacientem potkávají pravidelně, mohou odhalit například zhubnutí bez příčiny, které může být jedním z varovných příznaků.
Organizace Onkomaják navíc upozorňuje, že pacienti s nádorem slinivky nemají ve všech regionech stejně rychlý přístup k léčbě. Měli by proto vyhledávat spíše velká onkologická pracoviště.