Co přinesla Novela insolvenčního zákona? Především může pomoct daleko většímu počtu lidí dostat se z dluhové spirály, a to s menšími náklady. Novela nabízí nové varianty oddlužení, možnost přerušení celého procesu v jeho průběhu a také mění ve prospěch dlužníka výpočet  tzv. nezabavitelné částky, která mu zůstane v kapse.

Změna insolvenčního zákona umožňuje dlužníkům vyřešit jejich palčivou situaci rychleji, odpouští jim více dluhů, ale za podmínek, které musí dodržet. Novela přinesla snadnější administrativu, avšak roste časová náročnost práce s klientem. Jinými slovy, budeme potřebovat větší tým, abychom byli schopni využít novely a rychle pomoci více lidem. V této souvislosti nám pomohl finanční dar společnosti Home Credit, která nám na toto rozšíření našeho týmu poradců poskytla dva miliony korun,“ uvádí David Šmejkal z Poradny při finanční tísni, která má akreditaci Ministerstva spravedlnosti na poskytování služeb v oblasti oddlužení.

Ve většině případů klienti řeší na prvním místě dluhy oproti soukromým subjektům, kde je větší nátlak na splácení. Jedná se především o finanční služby, elektřinu a plyn. Pokud lidé dluží za poplatky za popelnice, platby bytovému družstvu nebo i finančnímu úřadu, problémem se často nezabývají.

Po 1. červnu 2019 se po podání návrhu na oddlužení, nemusí již jako v minulosti uspokojit do pěti let 30 procent závazků. Dle nového zákonaje také možnost zvolit délku oddlužení, pokud jsou splněny příslušné podmínky, volba je mezi 3 a 5 lety. Nově také klient může požádat o přerušení až na jeden rok a také o prodloužení o půl roku. Soud zkoumá daleko více nepoctivý záměr, důležitou podmínkou je legalizace všech příjmů. V důsledku změny dochází k navýšení nezabavitelné částky u dlužníků s čistými příjmy ve výši od 15 500 korun do 25 700 korun.

Novela insolvenčního zákona přivedla nového klienta, jeho profil se poměrně výrazně změnil. Dnes zaměstnanci Poradny při finanční tísni jednají s méně finančně gramotnými klienty. Klientovi se strhává větší částka, většina z nich má nepřednostní pohledávky a někteří nejsou schopni splácet minimum dva tisíce korun měsíčně. Přicházejí klienti s dlouhodobějšími problémy a nižší schopností je řešit.

Do konce tohoto roku by tak Poradna měla zvýšit svá čísla minimálně na dvojnásobek. A věří, že novela pomůže většímu množství klientů s návratem do normálního života. Poradna nabízí pomoc a radu v případě finanční tísně, zdarma také zpracují návrh na oddlužení. Poradí s finanční situací ještě před tím, než klient požádá o úvěr. Pomůže i v případě nepředvídatelné životní situace, jako je dlouhodobé onemocnění, úraz, ztráta zaměstnání, rozvod či úmrtí partnera.

Do dluhové pasti jsem se dostal z několika důvodů, v roce 2009 jsem si půjčil na rekonstrukci bytu, manželka dostala kreditní kartu a za tu jsme nakoupili vybavení domácnosti,“ říká klient ze severních Čech, který se nedostane do oddlužení, měsíčně mu chybí částka pět tisíc korun. Má šest dětí, a proto vysokou vyživovací povinnost. „V roce 2010 jsem onemocněl a v nemocnici jsem strávil cca devět měsíců. Stále jsem splácel svůj úvěr, ale již nezbyly finanční prostředky na úvěr manželky. Po návratu z nemocnice jsem pobíral invalidní důchod pět tisíc korun a manželka mateřskou ve výši cca osm tisíc korun. Kromě invalidního důchodu pracuji v chráněné dílně a přivydělávám si úklidem,“ dodává klient Poradny při finanční tísni.

TZ Poradny při finanční tísni