Znovuzavedení předkupního práva stále významným způsobem straší klienty realitních kanceláří. Kupující si ani po uzavření smlouvy nemůže být jistý, zda podíl k nemovitosti získá či nikoliv. Největší tahanice jsou o příjezdové cesty nebo o garáže.

Začátkem roku 2020 by mělo předkupní právo projít novelizací. Bohužel, současný návrh neřeší tuto problematiku komplexně, osvobozeny budou pouze převody jednotek v bytovém domě. Naopak příjezdových cest se novela netýká, což považujeme za chybu. Nebo je státu jedno, že občan koupí nemovitost a pak se v budoucnu může dozvědět, že se k ní ani nedostane?

Už skoro dva roky uběhlo od znovuzavedení předkupního práva do domácího realitního trhu. Za tu dobu se řešilo přibližně v 50 procentech všech transakcí Fincentra Reality a až v 10 procentech případech se od prodeje nemovitosti kvůli němu muselo odstoupit. Stále je to velká komplikace. Vysvětlovat a stanovit postup čeká makléře při náběru každé takové zakázky. Majitel ve většině případů ani netuší, že předkupní právo na jeho nemovitosti vázne.

Velkého klidu nevnesla ani připravovaná novela, která by měla znění předkupního práva upravit začátkem roku 2020. Přesto se k ní upíná několik prodejců nemovitosti. Setkali jsme se s požadavky ze strany klientů uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí kupní, kdy podmínkou pro uzavření bude okamžik novelizace občanského zákoníku, který předkupní právo zruší. Takový extrémní přístup v rámci právní jistoty rozhodně nedoporučujeme.

Nejproblematičtější je skutečnost, že novela neřeší příjezdové cesty, které představují nejkritičtější oblast v rámci předkupního práva. Typicky se uplatňují tyto podíly za účelem škodit prodávajícím. Nerozumíme tomu, proč tohle poslanecká sněmovna naprosto opomněla, která by doporučila rozdělit prodej nemovité věci v občanském zákoníku na věc hlavní a vedlejší? Pokud bude podíl pouhou věcí vedlejší, například garáž nebo příjezdová cesta, předkupní právo by se neuplatňovalo.

ANDREA DAŇHELOVÁ, ředitelka provozu, právního, compliance a jednatelka Fincentrum Reality