Zavedení stravovacího paušálu by mohlo každoročně připravit státní rozpočet až o více než dvacet miliard korun. Vyplývá to z analýzy společnosti Grant Thornton pro Unii zaměstnavatelských svazů ČR (Unie).

„Ministryně financí Alena Schillerová prohlásila, že nová úprava připraví státní rozpočet maximálně o dvě miliardy korun. Nechali jsme dopady přepočítat poradenskou, daňovou a auditorskou firmu a ta dospěla k částce více než desetinásobné. Konkrétně 21,4 miliardy korun,“ prohlásil prezident Unie Jiří Horecký.

Klíčovou roli v propadu rozpočtových příjmů sehrají dva efekty. Prvním z nich bude čerpání paušálu těmi, kteří dnes nenabízejí firemní stravování ani stravenky. Jejich zapojení do systémů může znamenat snížení daňových příjmů o 8,6 mld. korun.

„Je iluzorní se domnívat, že zaměstnavatelé tento benefit nebudou využívat. Naopak, lze předpokládat jeho masívní zavedení, avšak za jiným účelem a motivací, než je původně zamýšlen. Dá totiž firmám a institucím možnost na úkor mezd navýšit zaměstnancům příjmy bez vedlejších nákladů ve formě daní a odvodů,“ konstatoval Jiří Köhler ze společnosti Grant Thornton.

Druhým klíčovým efektem bude odliv od současné formy podpory stravování a přechod na stravovací paušál ze strany zaměstnavatelů, kteří již dnes podporují stravování jinou formou (stravenky, jídelní stravování), a tím i navýšení efektivního příspěvku na stravování. „Tento dopad může nabíhat pomaleji. Nicméně ve výsledku přinese pokles rozpočtových příjmů až o 10,6 miliardy korun,“ dodal Jiří Köhler ze společnosti Grant Thornton.

Částka 21,4 miliardy přitom představuje přes polovinu letošního rozpočtového schodku. A stačila by například k navýšení učitelských platů v regionálním školství o více než 9,5 tisíce korun měsíčně. „Za tuto sumu bychom mohli například zcela vyřešit nedostatečnou dostupnost sociálních služeb, nebo o více než polovinu navýšit výdaje na výzkum a inovace,“ dodal výkonný ředitel Unie Vít Jásek.

Unie zaměstnavatelských svazů sdružuje a zastupuje 62 svazů s více jak 19 tisíci organizacemi a jejich více než 750 tisíc zaměstnanci. Má dominantní postavení v oblasti veřejných služeb a moderní energetiky. Například zdravotnictví, sociálních služeb, školství či obnovitelných zdrojů energie.

Společnost Grant Thornton poskytuje komplexní služby v oblasti manažerského poradenství, transakcí, auditu, účetnictví a daňového poradenství. Existuje od roku 1924. Patří mezi šest největších organizací svého druhu na světě. Působí ve 135 zemích světa, včetně České republiky.