Rozhovor ROMANEM BLAŽÍČKEM, jednatelem firmy LASSELSBERGER, s.r.o.

Jako mnoho dalších firem si po roce 2008 prošli krizí, ale zvládli ji bravurně. Dneska se jako jednatel, výrobce keramických obkladů tradiční české značky RAKO, dívá do budoucnosti s optimismem. A to i přesto, že říká, že v Evropě je obrovský tlak na cenu, přestože výrobní náklady stoupají. Hlavní příčinou je momentálně dramatický růst mezd a růst cen energií.

Ve firmě jste přes 15 let, generálním ředitelem jste od roku 2005. Jako ředitel jste si prošel ekonomickou krizí, která tvrdě zasáhla i Česko. Jak se tehdy projevila na vašem byznysu?

Krizí bylo zásadním způsobem zasaženo stavebnictví v ČR. Pokles stavební výroby přesáhl 30 procent stavební produkce. Tudíž i spotřeba keramických obkladů a dlažeb poklesla zhruba o třetinu. A jako leader na trhu v oblasti keramických obkladů a dlažeb jsme zaznamenali zásadní snížení prodejů, asi o 30 procent. Tehdy jsme prodávali 40 procent naší produkce v ČR a zbytek jsme exportovali. Díky propadu v době krize, změně sortimentu a vynucené orientaci na exportní trhy vyvážíme dnes více než 70 procent produkce firmy.

Dokážete plánované projekty a investice financovat z vlastních zdrojů? Jak u vás vlastně takové rozhodnutí o investici probíhá?

Většinu našich investic financujeme z vlastních zdrojů. Investice v našem odvětví jsou kapitálově náročné a mají dlouhý životní cyklus, více než 20 let. Každá větší investice je strategická, není prostor pro chybovost. Proto je pro nás důležitá a potřebná stabilita v podnikatelském prostředí. Nesmí často docházet ke změnám v legislativě, které by mohly zásadně změnit podmínky pro podnikání, a tím by mohly být zmařeny dlouhodobé investice. Příprava investice je zhruba roční práce a její realizace další rok práce.

Bojujete s dovozem ze Španělska, Turecka nebo Polska, také z Číny. Jak se dá čelit levné konkurenci?

Rychlost dodávek, kvalita výrobků, záruky v tom spočívá naše konkurenceschopnost. A máme další trumfy, které jsme schopni nabídnout našim velkým stavebním odběratelům, proti extrémně nízké ceně. Nabízíme komplexní řešení, systémová řešení, servis. To je nadstavba, řešení „na míru“. Jsme schopni dohodnout model spolupráce na daném konkrétním projektu včetně zapojení našich obchodních partnerů. Snažíme se nastavit správnou strategii pro konkrétní nadstandardní zakázky. Ale vše má své meze. V případě, že cenový rozdíl výrobků bude příliš veliký, tak si nás zákazník nevybere. Pokud růst nákladů přesáhne určitou hranici, nedokážeme být konkurenceschopní.

V současné době je také velký nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Jak se s tímto nedostatkem vyrovnáváte?

Neustále sledujeme pracovní trh. Snažíme se podporovat rostoucí vzdělanost a rozvoj odborného středního školství včetně vysokoškolského. Patříme mezi ty zaměstnavatele, kteří umožňují žákům učilišť, středních škol vyučit se přímo v našich závodech nebo absolvovat praxi, což není u okolních zaměstnavatelů vůbec obvyklé. Naším cílem je zaměstnávat zejména kmenové zaměstnance, kteří společnosti přinášejí kvalitu a dlouhodobou stabilitu.

Trpí váš obor tím, na co si aktuálně stěžují stavební firmy, tedy soutěžením v tendrech i pod nákladovými cenami?

V Evropě je obrovský tlak na cenu, přestože výrobní náklady stoupají. Hlavní příčinou je momentálně dramatický růst mezd a růst cen energií. Ve veřejné sféře, bohužel, stále převládá jediné kritérium, a tím je nejnižší cena. Uvítali bychom, aby zadavatel veřejné zakázky rozšířil kritéria posuzování, jako jsou např. kvalita použitých materiálů, technické poradenství, komplexnost nabídky – obklady včetně stavební chemie, disponibilita výrobků, prodloužená garance kvality, to vše RAKO nabízí. Bylo by dobré, kdyby se ve veřejných zakázkách postupovalo jako v privátní sféře, kde je důležitý poměr ceny a kvality.

Daří se vám vytěžovat celou výrobní kapacitu? Jak se vyrovnáváte ve firmě s příchodem nových technologií?

V uplynulých třech letech jsme měli rezervy ve výrobní kapacitě do 5 procent. To je nezbytné pro to, abychom přinášeli zisk. Rozumná míra zisku je základem pro investování do nových technologií – do kvality našich výrobků nikoli do kvantity. Nové technologie jsou nezbytné proto, abychom udrželi krok se světovými trendy a měli k dispozici moderní výrobky.

Do jakých zemí exportujete? Jak si svá exportní teritoria vybíráte?

Exportujeme 70 procent naší výroby a tento podíl stále roste. Vyvážíme do 67 zemí světa všech kontinentů včetně Austrálie. Výbornou pozici máme například v Saudské Arábii, Kuvajtu a Ománu, kde jsme se podíleli na výstavbě několika nemocnic či státní univerzity. Realizovali jsme nemocnice v Papui-Nové Guiney. Dodáváme naše produkty i do autosalónů automobilek Citroën, BMW či Lexus a uzavřeli jsme dlouhodobou smlouvu se společností Škoda Auto o výhradních dodávkách keramických dlaždic RAKO do jejich prodejen po celém světě. Kromě těchto realizací aktuálně naše společnost dodává české keramické výrobky třeba na stavbu hotelu Kempinski v Dubaji, hotely Melia Playa Mujeres Luxuros Paraisos a Barcello Rivera Playa Maya v mexickém Cancunu, hotel Novotel v Tunisku, aquapark v Maroku, stanici metra v Sofii, sportovní plavecký komplex v kanadském Halifaxu. RAKO bude taky na stadionech MS v Kataru v roce 2022.

V zahraničí se řídíte tradicemi té země nebo zde více preferujete svoji značku a jste nositeli klasické značky České republiky?

Prodáváme pod naší značkou, ale sortimentně se musíme přizpůsobit místním zvyklostem a trhům.

Jak vidíte v současnosti stav českého exportu jako takového? Jaké jsou podle vás jeho nové možnosti a jaké hrozby?

Česká republika je nejprůmyslovější zemí Evropy. Třicet procent HDP pochází z průmyslu. Velkou tradici tady mají energeticky náročná odvětví. Pro tato odvětví bude příštích deset let kritických v návaznosti na růst regulatorních a investičních nákladů. Největší hrozbu vidím ve ztrátě konkurenceschopnosti vůči zbytku světa.

V současné době se také klade velký důraz na ekologii a udržitelný rozvoj. Jak to vidíte ve firmě?

Výrobci keramických obkladů disponují nejmodernějšími, a tudíž i nejšetrnějšími technologiemi k životnímu prostředí. Přesto jsme vystavěni obrovskému tlaku evropské politiky klimatických změn. Regulatorní rozhodnutí Evropy budou v nejbližších deseti letech zatěžovat evropské výrobce vysokými náklady jak provozními, tak investičními. Výsledkem může být masivní přesun průmyslu z EU, zánik milionů pracovních míst a paradoxní nárůst globálních emisí skleníkových plynů. A po více jak 140 letech konec keramické výroby v Evropě.

Vaše firma získala ocenění Nejúspěšnější exportér 2019. Co pro vás toto ocenění znamená. Jak si myslíte, že vás toto ocenění posune?

Je to výsledek dlouholeté systematické práce našeho obchodního týmu na všech trzích v Evropě, ale i mimo Evropu. Opakovaně se nám daří získávat projekty v různých částech světa. Není to náhoda. Výrobky mají svoji kvalitu a hodnotu. Je to motivace do další práce, pro firmu i pro zaměstnance, kteří se na obchodu podílejí.

Máte nějaký oblíbený sortiment, který je pro vás srdcovou záležitostí?

Série Play, kde jsou hlavními hrdiny na obkládačkách oblíbené postavičky králíků Boba a Bobka. Série je novinkou pro rok 2020. Můžete si ji a další novinky prohlédnout na webových stránkách.

Jak nejlépe relaxujete?

Na Šumavě na houbách.

Děkuji za rozhovor.