Sněmovna již v úvodním kole zamítla hlasy poslanců ANO, ČSSD a KSČM opoziční návrh, aby o vydávání zajišťovacích příkazů pří vymáhání daní rozhodovaly správní soudy místo úředníků. Návrh předložily ve Sněmovně loni v červenci dvě desítky poslanců z klubů ODS, TOP 09 a Starostů.

Vláda s návrhem nesouhlasila a dnes svůj nesouhlas zopakovala i ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Navrhovaná změna, která reagovala na některé případy z praxe, je podle ministryně v současné době již nadbytečná.

Zajišťovací příkaz je nástroj, který finanční úřady mohou použít při boji s daňovými úniky. Jeho smyslem je získat do úschovy částku, o které se správce daně domnívá, že bude odpovídat budoucí daňové povinnosti. Daňový řád však počítá s tím, že správce daně musí mít vážné a důvodné pochybnosti o tom, že by tato daňová povinnost byla bez použití zajištění po vyměření také zaplacena.

Zástupce předkladatelů Miroslav Kalousek (TOP 09) uvedl, že pokud chce policie provést domovní prohlídku, musí mít souhlas soudu. Pokud chce ale finanční nebo celní správa vydat zajišťovací příkaz, nepotřebuje souhlas vůbec nikoho.

Návrh měl podle předkladatelů zajistit nestrannost rozhodování a garance zákonných práv daňových subjektů. Předkladatelé uvádějí, že především finanční nebo celní úřady nevykonávají svoji pravomoc při vydávání zajišťovacích příkazů v zákonných mezích. Jejich rozhodnutí často napadnou postižení poplatníci u soudu, které pak někdy rozhodnou, že příkaz byl nezákonný. „Avšak s ohledem na povahu a účinky zajišťovacího příkazu, který mnohdy působí na daňový subjekt až likvidačně, je následná náprava nezákonného stavu obtížná či nemožná,“ stojí v důvodové zprávě.

Vláda již dříve poslanecký návrh novely soudního řádu správního odmítla. Chyběly jí v něm například relevantní argumenty pro navrhovanou změnu. Uvedla také, že případné výstřelky a nedostatky správní praxe některých úřadů již odstranila judikatura i změna metodiky. Nelze proto podle vlády předpokládat, že problém, na který předkladatelé poukazují, nadále přetrvává.

Ministryně Schillerová dnes argumentovala proti návrhu také tím, že zajišťovací příkazy jsou vykonatelné ihned. Naproti tomu soudní rozhodování by daňovému subjektu dalo čas snahu úřadu zmařit.

Kvůli vyměřování takzvaných zajišťovacích příkazů čelil kritice bývalý generální ředitel finanční správy Martin Janeček, který loni na svůj post rezignoval. Zajišťovacími příkazy se zabýval v minulém volebním období i sněmovní rozpočtový výbor, který vyzval k tomu, aby je finanční správa využívala jen výjimečně.

ČTK