Rozhovor s JANEM ŠVEJDAREM, policejním prezidentem Policie ČR

Česká republika se již delší dobu drží na špici v připravenosti na kybernetické útoky. A to i přesto, že se nimi setkává v poslední době často. V mezinárodním srovnání 128 států je stále na první příčce, o kterou se dělí s Estonskem.

ČSOB a Policie České republiky slavnostně podepsaly historicky první spolupráci na společném vzdělávacím projektu v oblasti digitální bezpečnosti.  Co je obsahem spolupráce?

Policie ČR a ČSOB se stali partnery v rámci prevence rizikového chování na sociálních sítích. Spolupráce má více úrovní, pro nás je však stěžejní rozšíření sítě preventistů, což jsou policisté, kteří jsou v těsném kontaktu se školami a školskými zařízeními, a kromě toho, že s nimi řeší každodenní problémy žáků a studentů, tak ale pro ně také připravují vzdělávací a osvětové besedy na různá témata. ČSOB disponuje poměrně významným počtem tzv. ambasadorů, což jsou zaměstnanci, kteří nad rámec své běžné činnosti chodí do škol dělat obdobné besedy. Spojením těchto dvou skupin a optimalizací programů, se kterými do škol již dnes chodíme, dojde k významnému posílení oblasti všeobecné primární prevence, což je jedna z našich priorit.

Na koho bude projekt hlavně zaměřen?

Cílovou skupinou jsou děti na druhém stupni základních škol a rádi bychom se také společně zaměřili na rodiče (obecně), protože cítíme, že tato specifická skupina sociálním sítím a hlavně životu dětí na nich příliš nerozumí.

Co obsahuje vzdělávání v oblasti digitální bezpečnosti? Jedná se jen o mladistvé nebo i o seniory?

Projekt „Tvoje cesta onlinem“ se bude zaměřovat na demonstraci technik, jež predátoři používají k útokům na malé děti, v rámci kterých po nich chtějí intimní fotografie. Součástí besed tak bude mimo jiné předávání rad, jak predátora na síti rozpoznat, jak se vyvarovat kontaktu s ním, popřípadě jak jej okamžitě ukončit. Senioři sice nejsou cílovou skupinou tohoto projektu, ale besedování s nimi na toto téma se samozřejmě nebráníme a budeme jim jej aktivně nabízet.

Jak alarmující je současný stav a jak velký problém je kybernetická bezpečnost?

Bezpečnost dětí na sítích vnímáme jako velký společenský problém, neboť hranice, za které jsou mnohdy ochotné jít při „sbírání lajků“, jsou často vychýlené do extrémů a ony samotné si mnohdy neuvědomují trestně právní přesah svého jednání.

V budoucnu se počítá s vytvořením útvaru, který se bude zabývat přímo a jen kyberkriminalitou. Jak vidíte, že bude tento útvar náročné vytvořit?

Již v současnosti máme ve svých řadách spoustu odborníků, kteří se věnují čistě jen tzv. kyberkriminalitě, a není pravda, že bychom na tuto problematiku nebyli připraveni. Každé krajské ředitelství a každý územní odbor má v rámci své struktury vyčleněno několik odborníků, kteří tento druh trestné činnosti řeší, a to pod odborným a metodickým vedením celorepublikového útvaru. Není proto podstatné, jak se ten či onen útvar bude jmenovat, podstatné je, že jsme na efektivní boj s kyberkriminalitou připraveni.

V poslední době byl velkým problémem kybernetický útok na nemocnici v Benešově.  Co je podle vás důležité pro zachování kybernetické bezpečnosti?

Událost, ke které došlo v Benešově, je poměrně specifická a z odborného hlediska vymykající se běžným zkušenostem, které jsou pro potřeby uživatelů sociálních sítí důležité. Prevence je a bude základ jakékoliv bezpečnosti a u té kybernetické to platí obzvláště.

Česko je světová špička v boji proti kyberzločinu. Čím si to vysvětlujete?

Osobně se domnívám, že těch faktorů, které tento stav ovlivňují, je více. V prvé řadě to je odborná kompetence policistů, kteří se touto problematikou zabývají, protože ve svých řadách máme skutečně velké množství profesionálů z oblasti IT. Zároveň i v České republice disponujeme velkým množstvím odborníků v civilním sektoru, kteří se aktivně věnují kyberbezpečnosti, a tím pádem jsou schopni sami aktivně přistupovat k bezpečnosti svých zaměstnavatelů a klientů.

Jak dobře jsou podle vás zabezpečeny banky, nemocnice a další instituce?

Tato otázka je natolik specifická a odborná, že bych nerad zacházel do přílišných podrobností. Státní instituce obecně se řídí základními principy a doporučeními, které vydávají příslušné orgány, a nám skutečně nepřísluší hodnotit, do jaké míry je respektují a aplikují. Pro nás je podstatné, že v případě útoků na centrální IT systémy dotčené organizace spolupracují s Policií ČR a společně řešíme vzniklé problémy.

Co považujete v současnosti za největší hrozbu?

Právě bezpečnost kritické infrastruktury je téma, kterému se musíme intenzivně věnovat, neboť přímo či nepřímo ovlivňuje životy občanů v celé České republice.

Když jste se dozvěděl, že budete policejním prezidentem, jaký to byl pro vás pocit? Měl jste velký pocit zodpovědnosti?

V prvé řadě se dostavil pocit hrdosti, protože tato funkce s sebou přináší ohromnou zodpovědnost nejen za práci kolegů a kolegyň, ale hlavně za bezpečnostní situaci v České republice. Zároveň to ale je pro mne ohromná výzva, neboť jedním z mých hlavních úkolů je zajistit důstojné pracovní podmínky všem policistů a policistkám, kteří pak pomáhají našim spoluobčanům.

Jsme také šestou nejbezpečnější zemí světa. To je důkaz velmi dobré práce policie. Jak se vám daří nabírat nové kvalitní strážníky?

S prací nových kolegů a kolegyň jsme obecně spokojeni a je to především důsledek náborového přijímacího řízení, v rámci kterého jsou uchazeči podrobně testováni a analyzování. Naším cílem je dostat do našich řad skutečně špičkové muže a ženy a ta důkladnost přijímacího řízení tomu musí odpovídat (a odpovídá).

Může někdy také policejní prezident odpočívat? Čím si nejvíce odpočinete?

Celý život aktivně sportuji a tato záliba se ani s novými funkcemi nemění. Rád si zahraji s přáteli hokej nebo vyrazím s rodinou lyžovat. Nebráním se však žádné sportovní aktivitě, u které se sejde pohodová parta lidí.

Děkuji za rozhovor.