Navýšení daně z nemovitých věcí pomocí takzvaného místního koeficientu letos využilo 647 obcí z celkového počtu zhruba 6 250 obcí. Vyplývá to z údajů Generálního finančního ředitelství. Loni využilo navýšení místního koeficientu 596 obcí.

V souvislosti s tím letos stoupl o dvě na 19 počet obcí, které si stanovily nejvyšší koeficient pět. Novými obcemi s nejvyšším koeficientem jsou tak Ledvice a Dolní Morava.

Koeficient si mohou obce stanovit od roku 2009 v hodnotě dva, tři, čtyři nebo pět. Lze tak zvýšit sazbu daně u všech nemovitostí s výjimkou orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů. Daň z nemovitých věcí je stoprocentním příjmem obce, která tak má možnost zvýšit své příjmy. Nejvíce obcí letos stanovilo místní koeficient tradičně na hodnotu dva, celkem 519.

Na dani z nemovitosti finanční úřady loni vybraly 10,93 miliardy korun, předloni to bylo 10,83 miliardy. Daň se skládá z daně z pozemků a z daně ze staveb a jednotek, jejichž sazby se odvíjejí od charakteru nemovitosti. Daň se poté násobí koeficientem, který je stanoven podle velikosti obce, a případně místním koeficientem.

Konečným termínem pro podání daně z nemovitých věcí je letos pátek 31. ledna. Pokud se poplatník opozdí s podáním daňového přiznání o více než pět pracovních dnů, je předepsána pokuta 0,05 procenta vyměřené daně, nejvýš však pět procent vyměřené daně. Pokuta se přitom počítá až šestý pracovní den po uplynutí lhůty. V případě, že by vypočtená pokuta byla menší než 200 korun, úřad ji nepředepíše.

V případě, že má poplatník zpřístupněnou datovou schránku, musí podat daňové přiznání elektronicky. Dílčí daňové přiznání je možné podat pouze v listinné podobě.

Daňové přiznání k dani z nemovitosti se podává jednou, a to po pořízení nemovitosti nebo v případě změny. „Povinnost podat daňové přiznání mají také poplatníci, kteří na v minulosti přiznané nemovité věci provedli přístavbu, nástavbu nebo ji částečně zlikvidovali, pokud na základě těchto změn současně došlo ke změně druhu nebo výměry pozemku, případně zvýšení nadzemních podlaží a podobně. Změnou rozhodnou pro stanovení daně je také změna výměry parcely na základě revize katastru nemovitostí,“ upozornila na internetu finanční správa.

Platit daň z nemovitosti je třeba každý rok, finanční úřady poplatníkům zasílají informace s výší stanovené daně. Bez každoročních starostí je možné placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO. Lidé, kteří nemají SIPO ani datovou schránku, mohou dostávat údaje pro placení daně z nemovitých věcí na e-mail. Stačí si zažádat na finančním úřadu. Nejzazší lhůta pro zaplacení daně z nemovitých věcí je 1. června.

Pokud celková daňová povinnost u jednoho správce daně činí méně než 30 korun, daň se neplatí. Výjimku tvoří spoluvlastnické podíly na pozemcích, ze kterých se daň předepisuje vždy, a to v minimální výši 50 korun.

Koeficienty v obcích

Rok Hodnota koeficientu Počet obcí rozdíl 2019/2020
2020 2 519 24
3 93 22
4 16 3
5 19 2
žádný 5603 -51

 

Rok Hodnota koeficientu Počet obcí rozdíl 2018/2019
2019 2 495 3
3 71 1
4 13 -1
5 17 0
žádný 5654 -3

Pozn.: Obce bez zahrnutí městských částí

Zdroj: Finanční správa

ČTK