V lednu se stali novými spolupracujícími advokáty bpv BRAUN PARTNERS Nikola Neumanová a David Plevka.

Mgr. Nikola Neumanová vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a rovněž studovala na Právnické fakultě Univerzity v Lipsku. Zaměřuje se zejména na vedení sporů, ochranu osobních údajů, obchodní právo, energetické právo a právní vztahy s mezinárodním prvkem.

 

 

 

 

 

 

Mgr. David Plevka má za sebou studium Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a působil i na fakultách téhož zaměření v Tübingenu a Brisbane. Zaměřuje se převážně na vedení sporů, rozhodčí řízení a arbitráže, právo obchodních společností a obchodní právo a v neposlední řadě na právo nemovitostí.

Oba dva v bpv BRAUN PARTNERS působí již od počátku své profesní kariéry, a to téměř 10 let, a hovoří česky, anglicky a německy. „Nikola i David jsou oba výjimečně nadaní právníci, se kterými je jak po profesní, tak lidské stránce radost spolupracovat. Jsem velmi hrdý na to, že je můžeme přivítat v našich řadách i jako advokáty,“ uvedl Arthur Braun, managing partner kanceláře.

 

O společnosti

Advokátní kancelář bpv BRAUN PARTNERS je jednou z nejvýznamnějších mezinárodních advokátních kanceláří v České republice a na Slovensku. Současně je zakládajícím členem aliance bpv LEGAL, úzkého sdružení advokátních kanceláří, které již po mnoho let spolupracuje v oblasti střední a východní Evropy. Její tým tvoří 38 právníků, kteří nabízejí klientům z řad nejvýznamnějších českých, slovenských i mezinárodních korporací rozsáhlé služby v mnoha právních odvětvích. Mezi hlavní činnost advokátní kanceláře bpv BRAUN PARTNERS patří M&A, právo obchodních společností, právo nemovitostí a daňové poradenství. Její specialisté poskytují rovněž služby v oblasti práva duševního vlastnictví, IT, soutěžního či pracovního práva a zastupují své klienty před českými, slovenskými, německými soudy a rozhodčími soudy. Další informace naleznete na našich stránkách www.bpv-bp.com.