O třech možných investičních pobídkách v regionech bude v pondělí jednat vláda. Záměry firem za několik miliard korun popisují materiály, které předložilo ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO).

Firma Bombardier Transportation CR chce na Českolipsku rozšířit výrobu kolejových vozidel a investovat téměř 1,5 miliardy korun. Firma ZF Engineering Plzeň plánuje rozšířit technologické centrum na vývoj systémů pro automobilový průmysl za více než miliardu. A firma AAC Technologies Oy hodlá na Mělnicku zavést výrobu forem pro optické čočky za 2,5 miliardy korun.

Pokud by vláda schválila záměry jako strategickou investiční akci, může žadatel o investiční pobídku získat kromě slevy na dani také hmotnou podporu. Dokumenty míří na vládu bez rozporů. Pouze vláda může podle zákona rozhodnout o strategických investičních akcích a přiznání nároku. Její postoj bude závazný pro finální rozhodnutí o investiční pobídce, které vydává MPO.

Českolipská firma Bombardier Transportation CR je už 20 let součástí nadnárodní skupiny Bombardier, předního výrobce dopravních řešení od regionálních a obchodních proudových letadel až po vybavení pro železniční dopravu. Firma chce na Českolipsku rozšířit výrobu kolejových vozidel, mimo jiné svařovat hrubé stavby vlaků, které se pak budou posílat do dalšího závodu. Projekt plánuje dokončit na konci příštího roku.

Bombardier předpokládá, že by v oblasti vzniklo více než 600 nových pracovních míst. Českolipsko však nepatří mezi regiony postižené vysokou nezaměstnaností ani mezi hospodářsky problémové. MPO proto v předkládací zprávě píše, že nemůže doporučit, aby projekt získal status strategické investiční akce a že neodpovídá programovému prohlášení vlády.

Také firma ZF Engineering Plzeň požádala MPO prostřednictvím státní agentury CzechInvest o to, zda by stát neposkytl investiční pobídku na rozšíření technologického centra. Má se zaměřit na vývoj systémů pro elektromobilitu a automobilový průmysl. Skupina ZF působí ve více než 40 zemích světa. Investicí by podle ní vzniklo v okolí Plzně přes 400 nových pracovních míst, zejména pro vysokoškoláky.

Podle předkládací zprávy má tento záměr pro Česko významný technologický přínos a odpovídá i programovému prohlášení kabinetu. Za pozitiva MPO považuje také to, že díky projektu vzniknou inovativní systémy pro automobilový průmysl, který je zároveň hlavním tahounem českého průmyslu, a také nejmodernější výzkumná infrastruktura ze sféry elektromobility.

Třetí firma – AAC Technologies Oy předložila na MPO žádost o poskytnutí investiční pobídky na Mělnicku. Chce zde vyrábět vysoce přesné formy pro optické čočky. Kromě investice plánuje vytvořit i 520 nových pracovních míst a v ČR kvůli tomu založit i novou dceřinou společnost. Ze závěru předkládací zprávy vyplývá, že záměr nenaplňuje programové prohlášení vlády. MPO ho proto doporučuje podpořit pouze slevou na dani z příjmů, ale status strategické investiční akce nepřiznat.

ČTK