Rozhovor s JAROSLAVEM KREŠŇÁKEM, jednatelem společnosti Energoreal.

Společnost ENERGOREAL, kterou řídí Jaroslav Krešňák, je dodavatel technických a technologických zařízení v oblasti energetiky pro vytápění, větrání, chlazení a paliv. Tvrdí, že ušetřit může domácnost investicemi do inovací a nových technologií.

Začala topná sezóna, s jakými cenami plynu jsme jí zahájili v porovnání s roky minulými?

Ten rozdíl je minimální, hovoří se o zvýšení zhruba o 1,5 procentního bodu pro maloodběratele, to znamená především domácnosti. V poslední době je cena stabilní, žádné velké výkyvy se nekonají. Když už k nějakému většímu výkyvu dojde, situace se velmi rychle stabilizuje.

Dají se očekávat ještě nějaké posuny v cenách? Je vůbec možné předvídat vývoj ceny plynu?

Cena se podle mého dopředu určit nedá. Už vzhledem k tomu, že se plyn obtížně skladuje a stát ani obchodníci si nemohou vytvářet velké zásoby. Existují sice velké podzemní zásobníky plynu v bývalých dolech u Příbrami, ale tyto zásoby stačí pouze na několikadenní spotřebu. U nás v Energorealu samozřejmě sledujeme vývoj ceny v různých obdobích roku. Obecně se dá říct, že koncem roku pravidelně ceny pro velké odběratele stoupnou. Je to dáno tím, že je o plyn větší zájem a dohadují se kontrakty na příští rok. V prosinci jsou největší dlouhodobé kontrakty na rok a více uzavřeny a během prvních měsíců roku opět klesnou. Zkušení odběratelé si koncem roku nakoupí jen malé množství plynu, třeba pouze na první kvartál. Zbývající období si nakoupí během prvního kvartálu za podstatně nižší cenu.

Existují ale samozřejmě i výjimky, jako je například letošní začátek roku. Američané zabili vysoce postaveného iránského generála, Irán slíbil odvetu a trh je najednou plný nejistoty. O cenovém vývoji ropy a plynu pro budoucí období se tak bude rozhodovat v příštích několika týdnech.

Před několika lety začali být velmi populární různé energetické dražby či aukce. Dá se tímto způsobem ještě ušetřit nějaká zásadní částka?

Před několika lety aukce energií měly smysl. Srazily ceny energií, včetně plynu dolů. V současné době už z mého pohledu smysl poněkud ztrácejí. Domácnostem proto doporučuji, aby pravidelně kontrolovaly své účty za plyn a porovnávaly je například s kalkulačkou energií, která je na internetu volně k dispozici, nebo aby sledovaly stránky Energetického regulačního úřadu, kde jsou ceny též k dispozici.

Plyn se v dnešní době používá především na vytápění. Jak se tedy dá na vytápění ušetřit?

V dnešní době je podle mě daleko smysluplnější, než neustále měnit dodavatele plynu a elektřiny a šetřit peníze v řádech jednotek procent, investovat do nových technologií a jejich provozu. Takže je důležité zkontrolovat vaše současná zařízení, jako je třeba kotel, čerpadlo, potrubí, komín, termostatické hlavice, netěsná okna a tak dále. Tím můžete ušetřit až 25 procent nákladů.

Současný rozvoj technologií nabízí celou řadu možností, kde ušetřit. Když máte třeba kotel a celou topnou soustavu starou přes 20 let, určitě stojí za úvahu její výměna.

Děkuji za rozhovor.