Směna cizích měn v tuzemských směnárnách bude pro spotřebitele i cizince výrazně vstřícnější a bezpečnější. Česká národní banka se rozhodla tvrdě zakročit proti směnárnám, které porušovaly zákon.

Server na ochranu práv spotřebitelů Bankovní poplatky se podařilo zjistit, že o licenci přijdou hned tři společnosti působící na lukrativním směnárenském trhu v centru Prahy. Bankovní rada totiž zamítla rozklady (odvolání) společností PEMEX change s.r.o., Exclusive Change, s.r.o., a CHIVAS INVEST s.r.o. proti prvoinstančním rozhodnutím ČNB o odnětí povolení k činnosti směnárníka a uložení pokut v rozmezí 2 až 3 miliony korun. Rozhodnutí ČNB tak nabylo právní moci.

Jak směnárny porušovaly zákon

Zmíněné směnárny porušovaly opakovaně své povinnosti a pravidla stanovená zákonem o směnárenské činnosti, jehož novela zavedla od dubna 2019 možnost storna nevýhodné směny do tří hodin od jejího provedení a zakázala uveřejňovat tzv. VIP kurzy.

„Kontroly provedené ze strany ČNB mimo jiné odhalily, že tyto společnosti ve svých provozovnách zveřejňovaly matoucí informace o konkrétních, tzv. VIP kurzech, což zákon výslovně zakazuje, a že jejich kurzovní lístky neobsahovaly veškeré zákonem požadované náležitosti. Dále bylo zjištěno, že směnárny opakovaně neumožnily klientům odstoupit od směnárenského obchodu, tedy provést storno,“ prohlásila ve svém oznámení mimo jiné Česká národní banka.

Směnárny opakovaně a soustavně poškozovaly spotřebitele

Výše uvedeným společnostem již přitom byly za porušení zákona při výkonu směnárenské činnosti v minulosti uloženy pokuty, které dosahovaly 350 tisíc až 500 tisíc korun. Protože však nevedly k nápravě, ČNB přikročila k odnětí povolení k činnosti směnárníka.

Prohřešky směnáren proti tuzemským spotřebitelům i turistům tak byly opakované, a ani předchozí kontroly a sankce nevedly k nápravě. Musely tak být použity výrazně tvrdší kroky zajišťující, že již nebudou poškozována práva tuzemských spotřebitelů, a ani cizozemských zákazníků při využívání směnárenských služeb.

Rozhodnutí má vést ke kultivaci na směnárenském trhu v ČR

Rozhodnutí České národní banky o odnětí licencí a vysokých pokutách směnáren má vést k zamezení poškozování spotřebitelů, včetně cizinců v tuzemských směnárnách. Směnárenský trh je dlouhodobě kritizován za nekalé praktiky vůči svým zákazníkům. Tvrdý úder České národní banky proti takovým směnárnám svědčí o konci tolerance vůči společnostem, které opakovaně poškozují tuzemské spotřebitele a cizince.

Plné texty napadených rozhodnutí a rozhodnutí o rozkladech jsou zveřejněny na internetových stránkách ČNB.

MIROSLAV ZEMAN, Bankovní poplatky.cz