Pro nemoc zavřeno. Tak to často vypadá na nejmenších stavebních úřadech, kde pracuje pouze jediný zaměstnanec. Pokud onemocní, nebo si vezme delší dovolenou, všechna stavební řízení se na čas zastaví. V případě dlouhodobé nemoci dokonce dojde ke kolapsu nové výstavby a dlouhé měsíce se nic nezačne stavět.

Nejde bohužel o ojedinělý případ, ale velmi reálné problémy. Stavebních úřadů s jediným člověkem jsou v Česku desítky. Nový stavební zákon tento problém řeší. Skončí totiž všechny stavební úřady s jedním či dvěma úředníky. Bohužel však jen ty, ostatní stavební úřady na obcích nejspíš zůstanou.

Jde o nešťastný kompromis vyjednaný mezi ministerstvem pro místní rozvoj a představiteli samospráv. Resort totiž v novém zákonu původně počítal s kompletním zrušením místních stavebních úřadů a převedením jejich zaměstnanců přímo pod statní stavební úřady. Tomu se starostové a primátoři bránili zuby nehty, protože nechtěli přijít o vliv na stavební úředníky. V podstatě se tak otevřeně přihlásili k porušování zákona, protože stavební úřad je ze zákona na samosprávě nezávislý.

Lidé pohybující se v oboru však dobře vědí, že jedna věc je představa napsaná na papíře, a skutečnost druhá. Úředníci na mnoha stavebních úřadech jsou často vystaveni nepřípustnému tlaku vedení radnice, které na ně tlačí například přes jím jmenovaného tajemníka. Právě ten totiž mimo jiné rozhoduje o odměnách všech úředníků, včetně těch řešících novou výstavbu. Přes neustálé upozorňování na tuto systémovou podjatost se s tím dosud nic nestalo. A nezmění se to nejspíš ani v blízké budoucnosti. Zástupci měst a obcí se totiž s ministerstvem dohodli na ponechání stavebních úřadů ve zhruba čtyřech stovkách větších obcích. Teprve nad nimi budou fungovat krajské stavební úřady a nejvyšší stavební úřad.

Silná lobby starostů tak opět přispěla k tomu, že se povolovací proces nejspíš výrazně nezkrátí. Investoři se stále budou odvolávat proti podjatému rozhodnutí úředníků na místní úrovni a nadřízený krajský stavební úřad jim to bude vracet k novému rozhodnutí. Stavebník tímto úřednickým ping-pongem bude i nadále ztrácet drahocenný čas. Obávám se, že pokud zákon projde v této kompromisní dohodě, tak se nějakého výrazného zlepšení současné tristní situace nedočkáme.

EVŽEN KOREC, generální ředitel a předseda představenstva EKOSPOL a. s.