Část poslanců chce pěti státním podnikům, které se podílejí na obraně země, umožnit zvýšení kmenového jmění a získání dotací z rozpočtu na nepodnikatelskou činnost. Dotace by neměly převýšit deset milionů korun ročně, míní předkladatelé novely zákona o zajišťování obrany ČR. Patří k nim někdejší ministryně obrany Karla Šlechtová (ANO).

„Návrh zákona směřuje k posílení obranyschopnosti České republiky zejména prostřednictvím poskytnutí zákonných finančních nástrojů pro podporu nepodnikatelské činnosti státních podniků v zakladatelské působnosti ministerstva obrany,“ uvedli autoři novely.

Těmito podniky jsou VOP CZ na Novojičínsku a LOM v Praze, které se věnují opravám pozemní a letecké vojenské techniky, a také Vojenské lesy a statky ČR, Vojenský technický ústav a Vojenský výzkumný ústav.

„Státní podnik působící v rámci tržního prostředí může být ve svém postavení znevýhodněn tím, že naplňuje strategické a bezpečnostních zájmy státu v oblasti obrany státu,“ zdůvodnilo sedm poslanců potřebnost změny. Platná rozpočtová pravidla podle nich neumožňují těmto podnikům poskytovat dotace na „nepodnikatelskou činnost vykonávanou ve veřejném zájmu, tj. zvyšování obranyschopnosti státu“.

V zakládacích listinách podniků chtějí poslanci výslovně uvést seznam jimi spravovaného majetku, který slouží k zajišťování obrany a nelze použít k podnikatelské činnosti. „Seznamy budou moci obsahovat pouze pozemky a stavby,“ uvedli poslanci. O tento majetek by si státní podniky pod ministerstvem obrany mohly navýšit základní jmění.

ČTK