Vláda se na svém příštím zasedání vrátí po půl roce k projednávání strategického rámce přípravy na stárnutí do roku 2025, který navrhlo ministerstvo práce. Dokument obsahuje desatero s těmito záměry:

1. Spravedlivé důchody:

– návrh dřívější penze pro náročné profese – několik miliard

– snížit rozdíly penzí mužů a žen – několik miliard

– upravit vdovské a vdovecké penze – několik miliard

– zvyšovat důchody tak, aby odpovídaly 40 procentům průměrné mzdy – několik miliard

– informovat lidi o jejich budoucí výši důchodu ke 40., 50. a 60. narozeninám

– identifikovat dodatečné příjmy k udržitelnosti důchodového systému – příjmy desítek miliard

2. Sociální a zdravotní služby:

– podpora sociálních služeb podle potřeb klientů – tři miliardy ročně

– provázání sociálních a zdravotních služeb – několik miliard

– posílení personálu a zajištění náležitých výdělků

3. Bydlení bez bariér:

– zvýšit dotace na bezbariérové bydlení a zavést nové dotace na bezbariérové úpravy bytů – 500 milionů ročně

– podporovat výstavbu komunitních domů pro seniory na venkově – dvě miliardy ročně

4. Podpora pečujících v rodině:

– posílení terénních a odlehčovacích služeb a pomoc pečujícím rodinám – 400 milionů ročně

– podporovat sladění práce a rodiny

– analyzovat možnost většího zapojení mužů do péče

5. Příprava státu na stárnutí:

– zmapovat dopad stárnutí na státní správu a samosprávy a posílit přípravu profesí jako lékaři, pečovatelé či učitelé

6. Podpora rodin a mezilidských vztahů:

– podpora poradenství pro lidi nad 50 let, seniory a pečující rodiny

– posílit dobrovolnictví snížením administrativy a uzákoněním benefitů pro dobrovolníky

7. Bezpečnost seniorů a boj proti násilí i šmejdům:

– podporovat prevenci

– zvyšovat povědomí seniorů o jejich právech i rizicích péče poskytované bez oprávnění a posilovat jejich odolnost vůči nekalým obchodním praktikám, diskriminaci či hoaxům

– analýza věkové diskriminace

– analýza násilí na starších osobách a právní ochrany před nedůstojným zacházením, zanedbáváním a týráním

8. Celoživotní učení a aktivní stárnutí:

– podpořit celoživotní vzdělávání k uplatnění na trhu práce i kurzy v důchodovém věku

– podpořit zavádění a rozvoj flexibilních forem práce

– připravit opatření kvůli digitalizaci k udržení zaměstnání u starších osob – miliony korun

9. Bezbariérový veřejný prostor:

– zajistit bezbariérové veřejné dopravy – stovky milionů

– zvýšit dotace pro obce na bezbariérovost budov a prostranství – z 20 na 30 milionů

10. Osvěta:

– kampaně na podporu přípravy na stárnutí, na ochranu seniorů, na podporu pečujících, k získání dobrovolníků

– přiblížit postavení seniorů a jejich potřeby ve výuce ve školách

– uspořádat každý rok k Mezinárodnímu dni seniorů osvětovou konferenci o stárnutí

– uspořádat každý rok k Mezinárodnímu dni seniorů společné zasedání vlády a seniorských organizací

ČTK