Pražský Dopravní podnik (DPP) přechází na prázdninový režim. Jedním z důvodů je narůstající počet pracovníků, kterým byla nařízena karanténa. Těch je aktuálně více než sto, a to včetně strojvůdce metra, u kterého byla nákaza potvrzena.

Kromě vlastních pracovníků má DPP řadu externích dodavatelů, na kterých také závisí fungování celé společnosti. Jedny z nejdůležitějších jsou nyní spolehlivé dodávky energií. A to nejenom síťové elektřiny pro tramvaje a metro, ale i energie pro celé provozní zázemí. Ty zajišťuje společnost České teplo, která dodává teplo a ručí za bezporuchový chod všech kotelen a výměníkových stanic

Jednatel společnosti České teplo, Václav Viaček, na kterého nás manažeři DPP odkázali, říká, že je jeho společnost na současnou krizi připravena a dodávky energií nejsou v ohrožení.

Jaká opatření jste museli ve firmě přijmout, aby nedošlo k výpadkům dodávek energií?

České teplo velmi flexibilně přešlo na krizový režim řízení energetiky všech našich klientů, tedy i pražského Dopravního podniku. Skupiny jednotlivých zaměstnanců jsou rozdělené na směny tak, aby nedošlo k jejich kontaktu a neohrozili chod společnosti. Opatření zatím fungují a mohu říct, že dodávky nejsou v ohrožení. Chtěl bych všem našim zaměstnancům a spolupracovníkům poděkovat za to, jak nastalou situaci zvládají. Jsem na ně opravdu hrdý.

V jaké technické kondici vůbec je energetika Dopravního podniku?

Od roku 2004 postupně modernizujeme celou energetickou soustavu DPP. Cílem je snížení energetické náročnosti a tím snížení celkově vydaného objemu peněz za energie ročně. Zároveň musí být dodávky bezpečné.

Proto jsme aplikovali unikátní technické řešení s na první pohled složitým názvem – Kompenzovaná energetická topná soustava. Pomocí tohoto patentovaného technického řešení jsme zajistili téměř úplnou nahraditelnost hlavních energetických zdrojů. Laicky řečeno, využíváme v danou chvíli nejlevnější a nejbezpečnější zdroj energie pro vytápění nebo chlazení všech objektů. Například když se zvedne cena plynu, České teplo začne využívat pro vytápění objektů teplo z mělnické elektrárny. Prostě v každou chvíli odebíráme to nejlevnější a nejbezpečnější.

To nám umožňuje stoprocentní bezpečnost v dodávkách energií a ohromnou nezávislost na cenovém výkyvu některého typu energie. S tím souvisí i ohromné energetické úspory. Díky našemu působení ušetří DPP v celkových nákladech na energetiku ročně zhruba 50 až 100 milionů korun.

Jak je nový systém dodávek energií zabezpečen personálně? To je dnes obrovský problém, mnoho zaměstnanců musí být v karanténě, někteří se třeba do práce nedostanou kvůli rodinným povinnostem…

Náš systém je z technického pohledu unikátní a velice sofistikovaný. Z personálního pohledu je tak mnohem méně náročný než dřívější systémy založené na ruční práci a přezaměstnanosti. Tím pádem je i mnohem bezpečnější a méně náchylný na kolaps v krizi, jakou prožíváme v těchto dnech.

Děkuji za rozhovor.

Foto: Pixabay