Hasičský záchranný sbor České republiky informoval, že nebude v následujících týdnech schopen provádět preventivní požární kontroly a revize. Platnost současných revizí by tak měla být automaticky prodloužena.

Zároveň hasiči potvrdili, že při současném stavu nebudou pokutovat jednotlivé propadlé revize, kontroly a zkoušky, které v těchto dnech propadnou, nebo měly být provedeny.

„Jde o další problém, se kterým se budeme v souvislosti s koronavirovou krizí muset vyrovnat,“ říká jednatel společnosti JE Group s.r.o. – ERBES Jakub Erben. Jeho společnost poskytuje podporu firmám, které vlastní nemovitosti.

Otázkou zůstává, co se stane v případě, že v objektu, kterému revize propadly, vznikne požár. Pojišťovny v případě požáru doposud poskytovaly náhradu škody pouze v případě, že byly všechny požární revize v pořádku. Česká asociace pojišťoven (ČAP) sdělila, že nemůže zasahovat do obchodní gesce jednotlivých pojišťoven. „V obecné rovině však mohu konstatovat, že pojišťovny k této nelehké situaci samozřejmě přihlíží. Ke každému jednotlivému případu však budou přistupovat jednotlivě,“ sdělila Ekonomickému magazínu právnička ČAP Lucie Žulavská

Není také jasné, zda hasiči nestíhají pouze průběžné revize v již hotových objektech, nebo zda se opatření týká i nově vznikajících staveb a projektů. V každém případě se však revize zpozdí až o několik měsíců.

Hasičské záchranné sbory zabezpečují výkon státního požárního dozoru zejména při požárních kontrolách, stavební prevenci, schvalování posouzení požárního nebezpečí a zjišťování příčin vzniku požárů.

Foto: Pixabay