Korotým je složený z rodinných advokátů, advokátů s řadou dalších specializací, z psychologů a terapeutů. „Řada otázek nemá pouze rozměr právní, ale i vztahový a emocionální. Právo na většinu otázek neposkytuje jednoznačnou odpověď, proto se ji snažíme nacházet společně s dalšími experty a ulehčovat lidem obtížnou životní situaci, na kterou se nikdo z nás nemohl předem připravit,“ říká Daniela Kovářová, prezidentka Unie rodinných advokátů, která za celým projektem stojí.

Koroporadna, kterou zřídila Unie rodinných advokátů, zodpověděla přes e-mailovou adresu Koroporadna(at)uracr.cz již více než 900 dotazů.

„Řada otázek se opakuje, tazatelé potřebují akutně řešit například předávání dětí, střídavou péči, styk s rodiči a prarodiči, ochranu prarodičů, pohotovost, zaměstnávání nebo pobyt doma bez přidělování práce. Proto jsme v úterý vytvořili patnáct nejčastěji pokládaných otázek a odpovědi na ně. Jde nejen o otázky právní, ale z části také o otázky psychologické a vztahové. Odpovědi jsou vyvěšeny na webu Unie,“ sdělila Kovářová.

Odpovědi na dotazy jsou na této adrese k dispozici médiím i dalším institucím, které je mohou přebírat a dále šířit.

Korotým nyní tvoří čtyřicet osob, které odpovídají přímo tazatelům. Kromě JUDr. Daniely Kovářové jsou zde i velmi známá jména, například Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová, prof. Max Kašparů, PhDr. Oswald Schorm nebo doc. Olga Sovová. Celý tým pracuje zdarma a online.

Všichni členové týmu a řada dalších advokátů a členů Unie rodinných advokátů vyřizují dále stovky telefonických dotazů prakticky 24 hodin denně.

Aktivitu Koroporadny od počátku aktivně podporuje Česká advokátní komora (ČAK), která část odpovědí přebírá a uveřejňuje v Advokátním deníku (advokatnidenik.cz). Také do Koroporadny zasílá otázky, jež obdrží na své mailové adrese a týkají se rodiny.

Děkujeme všem médiím za sdílení a šíření ověřených informací a všem členům týmu za aktivní dobrovolnou spolupráci.