Přehled dosud zveřejněných připravovaných opatření vlády pro podnikatele v souvislosti s dopady šíření koronaviru. Ministerstvo financí ve čtvrtek zveřejnilo hlavní opatření v rámci tzv. liberačního balíčku.

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) pak informoval o finanční podpoře podnikatelů pomocí Českomoravské záruční a rozvojové banky. Ministerstvo práce a sociálních věcí na pondělní jednání vlády připravilo návrh na vyplácení ošetřovného za všechny dny uzavření škol.

Vládní opatření pro pro zmírnění dopadů koronaviru na podnikatele:

– Přesun zhruba dvou miliard korun ze strukturálních fondů EU na Českomoravskou záruční a rozvojovou banku (ČMZRB). Peníze mají být využity jako záruka pro poskytování půjček komerčních bank podnikatelům.

– Bezúročné půjčky od půl milionu do 15 milionů korun, o které mohou podnikatelé požádat přes ČMZRB. Schválený speciální program COVID mimo jiné počítá s ročním odkladem splátek a splatností dva roky. Předběžnou výzvu s bližšími informacemi k Úvěru COVID zveřejnila ČMZRB včera.

– Dotace ČMZRB na komerční úvěry drobným podnikatelům. Podnikatel by tak podle Havlíčka například z úvěru 10 tisíc korun vracel jen 500 korun a zbytek by za něj splatila ČMZRB.

– Plošné prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob a úroku z prodlení, a to nejdéle do 1. července 2020.

– Prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně a pokuty za nepodání kontrolního hlášení ve všech případech, kdy daňový subjekt individuálně požádá o prominutí úroku z prodlení a prokáže důvody související s koronavirem.

– Plošné prominutí druhé pokuty za nepodání kontrolního hlášení k DPH 1000 Kč v roce 2020 bez nutnosti prokázat důvody související s koronavirem. Dnes je ze zákona automaticky promíjena první pokuta 1000 Kč.

– Ze strany Generálního finančního ředitelství bude provedena úprava pokynu tak, aby bylo možné individuálně prominout pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to bez časového omezení, pokud bude prokázána spojitost s koronavirem.

– plošné 75procentní prominutí správního poplatku za podání žádosti o posečkání nebo splátkování daně z důvodů souvisejících s koronavirem. Poplatek se tak sníží ze 400 Kč na 100 korun.

– Podnikatelé dotčení koronavirem se nemusí obávat sankcí, pokud z důvodu nařízené karantény nebudou schopni vyřídit všechny potřebné náležitosti k registraci v rámci 3. a 4. vlny EET.

– V pondělí vláda projedná návrh ministerstva práce a sociálních věcí, podle kterého by se mohlo ošetřovné vyplácet za všechny dny, po které zůstanou školy v Česku kvůli nákaze novým koronavirem zavřené. Zaměstnanci s nemocenským pojištěním by ho mohli dostávat na děti do 15 let. Živnostníkům, kteří na ošetřovné nemají nárok, by pak stát mohl poskytovat příspěvek 424 korun za den.

Zdroj: MF, MPO, MPSV

ČTK