K 1. dubnu 2020 nastoupil do řad odborníků kanceláře bpv BRAUN PARTNERS advokát JUDr. Jiří Lojda, LL.M. EUR., Ph.D., který se ve své praxi specializuje na dopravní právo, ochranu hospodářské soutěže, poštovní právo, obchodní právo a spornou agendu.

„S velkou radostí vítám našeho nového kolegu a rád bych mu za celý tým popřál mnoho úspěchů. Jsem rád, že si Jiří Lojda vybral pro svou profesní cestu právě naši advokátní kancelář – spolupracovat s odborníkem jeho specializace je po nás obrovským přínosem a věřím, že tomu tak i bude pro celou řadu našich klientů, “ uvedl Arthur Braun, M.A., managing partner bpv BRAUN PARTNERS.

Jiří Lojda je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy (Mgr, JUDr., Ph.D.) a Juristische Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität München (LL.M. EUR.). Jeho absolventské práce byly zaměřeny na mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu. Svou specializaci v oblasti dopravního práva, si dále rozšiřoval semestrálním pobytem na Skandinávském institutu pro námořní právo Univerzity Oslo.

Vyjma České advokátní komory je také členem Předsednictva České společnosti pro dopravní právo, z.s. a členem odborné skupiny vytvořené z iniciativy Svazu spedice a logistiky, z.s. zabývající se přípravou návrhu možné novely přepravního práva v České republice. Publikoval desítky odborných článků k problematice dopravního práva a tématu se věnuje i ve své přednáškové činnosti. Hovoří německy, anglicky a španělsky.

O společnosti

Advokátní kancelář bpv BRAUN PARTNERS je jednou z nejvýznamnějších mezinárodních advokátních kanceláří v České republice a na Slovensku. Současně je zakládajícím členem aliance bpv LEGAL, úzkého sdružení advokátních kanceláří, které již po mnoho let spolupracuje v oblasti střední a východní Evropy. Její tým tvoří 38 právníků, kteří nabízejí klientům z řad nejvýznamnějších českých, slovenských i mezinárodních korporací rozsáhlé služby v mnoha právních odvětvích. Mezi hlavní činnost advokátní kanceláře bpv BRAUN PARTNERS patří M&A, právo obchodních společností, právo nemovitostí a daňové poradenství. Její specialisté poskytují rovněž služby v oblasti práva duševního vlastnictví, IT, soutěžního či pracovního práva a zastupují své klienty před českými, slovenskými, německými soudy a rozhodčími soudy. Další informace naleznete na našich stránkách www.bpv-bp.com.