Rektor vysoké školy NEWTON College a předseda Asociace soukromých vysokých škol Jan Mojžíš odeslal ministru školství Robertu Plagovi návrh na daňové zvýhodnění studia na vysokých školách.

Návrh počítá s možností zahrnout náklady na studium do daňového základu, a to ve výši 10 tisíc korun měsíčně, nejvýše však 100 tisíc korun ročně.

„Studenti vysokých škol a jejich rodiče se budou v příštím roce potýkat s řadou existenčních potíží. Tímto jim chceme alespoň částečně finančně ulevit,“ říká Jan Mojžíš.

Také rodiče studentů vysokých škol se totiž budou v příští školním roce potýkat s ekonomickými potížemi. Nejde přitom pouze o rodiče studentů soukromých vysokých škol, ale i o živitele studentů vysokých škol veřejných. Náklady na vzdělání totiž tvoří i prostředky na bydlení, stravování, nebo nákup učebnic a učebních pomůcek.

Tento návrh pomůže rodičům a studentům s rozhodnutím, zda investovat do vzdělání. „Jsme přesvědčeni, že vzdělání neztrácí hodnotu. To se ukazuje právě dnes, kdy se řada vysokých škol, jejich studentů a absolventů zapojila do řešení krizové situace. Pokud chce stát v budoucnu sázet na vzdělanostní ekonomiku, musí v současné těžké době vzdělanost podpořit,“ říká předseda asociace Jan Mojžíš.

Případné snížení počtu vysokoškolských studentů, ke kterému může v příštím roce dojít, bude mít za následek také problémy s financováním vysokého školství a možný úbytek pracovních míst ve školství.

Foto 1: Pixabay

Foto 2: archiv Newton College