Pravidla insolvencí a exekucí se kvůli nynější epidemii nového koronaviru změní. Podnikatelé a firmy v přechodných hospodářských potížích na sebe nebudou muset bez zbytečného odkladu podat insolvenční návrh.

Do konce června budou pozastaveny až na výjimky exekuce movitých věcí i nemovitostí. Předpokládá to vládní návrh zákona, který dnes podepsal prezident Miloš Zeman. O jeho podpisu informoval Hrad.

Pozastavení exekucí movitých věcí se nebude týkat například dluhů na výživném a za újmy na zdraví a z úmyslných trestných činů. Pokračovat budou moci exekuce nemovitostí, v nichž dlužník nemá trvalý pobyt. Exekuce prodejem nemovitosti bude navíc už nastálo možná až u dluhů nad 100 tisíc korun místo nynějších 30 tisíc korun.

Do konce letošního roku se zvýší jednorázová výplata dlužníkovi z jeho obstaveného účtu, a to z dvojnásobku životního minima na čtyřnásobek, tedy ze 7 720 na 15 440 korun. Omezí se sankce, pokud dlužník prokáže, že mu opatření proti koronavirové krizi znemožnilo nebo podstatně ztížilo včasné splnění peněžitého dluhu. Omezení bude platit do konce června, sankční úrok by podle nynějších podmínek mohl činit nejvýše deset procent ročně.

Z odstupného například v případě výpovědi ze zaměstnání se bude podle předlohy v širší míře odečítat v případě exekuce nezabavitelné minimum; nikoli jen jednou, ale za počet měsíců, které má odstupné pokrýt. Exekuci nově nebude podléhat daňový bonus na dítě. Tyto změny budou trvalé.

Podnikatelé a firmy v dočasných potížích způsobených opatřeními k omezení šíření koronaviru budou moci požádat do konce srpna insolvenční soud o mimořádné moratorium ke své ochraně před věřiteli. Jestliže soud moratorium vyhlásí, dlužník bude moci místo dříve splatných závazků přednostně hradit nově vzniklé závazky bezprostředně související se zachováním provozu podniku. Firmy v reorganizaci navíc budou moci požádat insolvenční soud o dočasné přerušení plnění reorganizačního plánu.

Předloha také zmírní podmínky pro oddlužení. Dlužník tuto možnost neztratí v případě starší insolvence ani v případě, pokud nebude kvůli koronavirové epidemii schopen splatit aspoň 30 procent výše svých dluhů. Dlužníci, kteří vstoupili do oddlužení po účinnosti nového zákona, tedy po loňském květnu, budou moci využít jeho ustanovení, podle kterého mohou požádat až o roční přerušení procesu. Oddlužení se otevře i jednotlivcům s dluhy z podnikání, tedy zejména živnostníkům.

Předloha přináší i další změny. Soudy budou moci promíjet i ty procesní lhůty, u nichž to nynější předpisy vylučují, například pro podání dovolání, kasační stížnosti a žaloby proti rozhodnutí správního orgánu. Orgány právnických osob budou moci rozhodovat s využitím technických prostředků nebo per rollam i v případech, že tyto možnosti nemají uvedeny v zakladatelské smlouvě. Pokud členům orgánů skončí funkční období, automaticky se prodlouží, budou možné i takzvané kooptace jinými členy. Prodlouží se také lhůta pro projednání řádné účetní závěrky obchodní korporace. Místo do poloviny roku to bude možné do tří měsíců po ukončení mimořádných vládních opatření proti šíření koronaviru.

ČTK