Senát si od vlády vyžádal údaje o nákupu ochranných prostředků proti epidemii koronaviru jak v ČR, tak v cizině. Vyzval kabinet, aby podpořil české a evropské výrobce a dodavatele.

Horní komora o tom rozhodla na podnět předsedy svého zahraničního výboru Pavla Fischera (nezávislý), který poukázal na to, že na nákup prostředků bylo věnováno už 12 miliard korun.

Senát vybídl vládu, aby systematicky využila potenciál českých a evropských výrobců a dodavatelů ochranných prostředků proti koronaviru. Pozornost by měla věnovat i vědcům a výzkumníkům. Důvodem je to, aby se Česko nestalo závislé na dodávkách z Číny a nebyla ohrožena její soběstačnost a bezpečnost.

Vláda by měla zpracovat přehled, jak byli do nákupu ochranných prostředků a zdravotnického materiálu zapojeni tuzemští dodavatelé, dodavatelé ze zemí EU a ze zbytku světa. Informaci má předložit Senátu do 27. dubna

Senát si od vlády do začátku května vyžádal v zájmu transparentního nakládání s veřejnými financemi plán nákupu tohoto materiálu na další tři měsíce, tedy na květen, červen a červenec.

Horní komora na závěr své nynější schůze schválila také pravidla pro jednání svých výborů a komisí na dálku, tedy formou videokonferencí. Stanovila mimo jiné, že účastníci jednání budou hlasovat veřejně po jménech a že usnesení budou moci být podepisována elektronicky. Pravidla pro distanční zasedání nebude možné použít pro samotnou schůzi Senátu.

ČTK