Sněmovna omezila maximální možnou výši úroků ze spotřebitelských úvěrů, které nebyly spláceny déle než devadesát dnů. Zároveň nově omezila výši sankcí pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) za opožděné splátky úvěrů.

Při prodlení delším než tři měsíce pokuta nebude moci přesáhnout 0,1 procenta denně z dlužné částky. Nyní toto omezení platí jen u úvěrů pro běžné spotřebitele. Změny přináší vládní novela, kterou dnes schválila Sněmovna. Normu nyní posoudí Senát.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) poslancům řekla, že změny budou trvalé, i když byly připraveny kvůli nynější krizi v souvislosti s epidemií koronaviru. Směřují totiž proti těm, kteří nepůjčují s cílem vydělat na úrocích, ale na pokutách a případně na zajištění nesplaceného úvěru. „Proti úvěrovým predátorům je třeba bojovat nejen během současné krize, ale i po jejím skončení,“ řekla ministryně.

Novela se podle Schillerové doplňuje s novým zákonem o splácení úvěrů, který Sněmovna schválila v úterý. Zákon má lidem i firmám s ohledem na epidemii umožnit přerušení splátek úvěrů a hypoték, a to na tři nebo šest měsíců.

Novela o spotřebitelském úvěru má omezit nárůstu dluhu, který dlužníkem není splácen déle než 90 dnů. Rozhodný okamžik pro stanovení úroku bude na návrh poslance ANO Pavla Juříčka první den kalendářního pololetí, ve kterém došlo k prodlení. Výše úroku má odpovídat úroku, který je určen zápůjční úrokovou sazbou ve výši repo sazby vyhlášené centrální bankou a zvýšeného o osm procentních bodů, pokud nebyl sjednán úrok nižší. Aktuálně by tak maximální výše úroku činila devět procent.

Věřitel tak bude mít u dlužníka, který by byl za splnění dalších podmínek v úpadku podle insolvenčního zákona, právo pouze na dvojnásobek zákonného úroku z prodlení, smluvní pokutu 0,1 procenta denně, maximálně však polovinu zapůjčené částky a na účelně vynaložené náklady na vymáhání dluhu.

ČTK