S propouštěním zaměstnanců se v následujících týdnech budou muset vypořádat především menší a středně velké firmy a také živnostníci podnikající v různých oblastech služeb.

Právě tyto subjekty jsou nejvíce citlivé na neočekávané výpadky tržeb, oproti velkým firmám zpravidla nemívají finanční rezervy na delší časové období. Problémy s provozním cash flow má nyní podle našich odhadů až 150 tisíc podnikatelů. Tyto subjekty, které mají vlastní zaměstnance, stojí před náročným rozhodnutím, zda propouštět, či nikoliv. V průběhu dubna musí zaměstnancům vyplácet mzdy, a zároveň hradit faktury dodavatelů za nakoupený materiál, zboží a služby. Často ale nemají z čeho, protože jejich podnikání se ze dne na den zastavilo.

Finanční podpora od státu navíc může přijít příliš pozdě. Jenže při propouštění zaměstnanců ve snaze snížit náklady vstupují do hry také výpovědní lhůty a vyplácení odstupného. Mnoho zaměstnavatelů se tomu proto snaží vyhnout dohodou se zaměstnanci bez nároku na odstupné.

Jiná situace je potom u velkých, zejména výrobních podniků. Ty se již dlouhou dobu před vyhlášením nouzového stavu potýkaly s nedostatkem zaměstnanců, které získávaly jen obtížně. Tyto firmy většinou počítají s tím, že aktuální výjimečná situace se v řádu několika málo měsíců vrátí do běžného stavu a provoz bude pokračovat stejně jako předtím. Proto se k propouštění ve většině případů neuchylují, a to hned z několika důvodů. Velké podniky jsou si jednak vědomy, že propouštění s sebou nese zmiňované výpovědní doby a odstupné, ale zároveň věří, že za několik měsíců budou tyto pracovníky opět potřebovat. Nechtějí proto riskovat, že se bude opakovat složitá situace s jejich náborem. Zaměstnance si ponechávají a spoléhají na své finanční rezervy a bankovní financování, ke kterému mají na rozdíl od menších firem lepší přístup, a také na pomoc od státu ve formě kurzarbeitu.

Mezi těmito firmami tedy plošný nárůst nezaměstnanosti neočekáváme. Zvláštní situace se ovšem týká automobilového průmyslu, kde propouštění pravděpodobně nastane. Primárním důvodem však není koronavirová krize. Segment automotive vykazuje dlouhodobě stagnující až mírně klesající tendenci. Snižování stavů tedy současná situace pravděpodobně jen urychlí.

RADOVAN HAUK, Partner Moore Czech Republic

 

 

 

 

 

Foto 1: Pixabay

Foto 2: archiv Radovana Hauka