Stovky podnikatelů se připojují k Výzvě podnikatelů vládě ČR, kde požadují odškodnění za ztráty, které jim vznikly (a stále vznikají) vládními opatřeními v době nouzového stavu.

Rovněž upozorňují vládu, že žonglování s právními režimy, ve snaze zbavit se odpovědnosti za škody, je v právním státě nepřípustné. Podnikatelský stav bude bránit principy demokratického státu. Podnikatelé také ustanovili Komoru podnikatelů, jako svoji novou profesní organizaci, která bude hájit jejich zájmy vůči veřejné moci.

Kontakt:

Ing. Luboš Drobík

Prezident Komory podnikatelů

drobik@komorapodnikatele.cz

www.komorapodnikatelu.cz