Průzkum COVID-19 a jeho dopady na export organizovaný agenturou CzechTrade dospěl k závěrům, že 40 procent dotazovaných firem se potýká se snížením nebo stagnací objednávek, 33 procent řeší problémy spojené s uzavřením hranic a 12 procent se dotkla finanční problematika.

„I přes to, že se výzkumu zúčastnili převážně zkušení exportéři, pouze ve čtvrtině případů zvládnou firmy vyřešit exportní problémy spojené s dopady pandemie svépmocí a zbylých 75 procent potřebuje podat pomocnou ruku,“ uvádí Radomil Doležal, generální ředitel agentury CzechTrade.

Do průzkumu realizovaného agenturou CzechTrade v průběhu dubna se zapojilo 138 českých exportérů. Cílem bylo zjistit, jaké problémy vzniklé v době pandemie je trápí a do jaké míry je zvládají vyřešit vlastními silami. Zúčastnily se malé, střední i velké firmy, z nichž 65 procent exportuje do více než 6 zemí a 75 procent firem vyváží více než 25 procent své produkce. Firmy trápí řada problémů od snížení objednávek až po zvýšené legislativní nároky. „Díky získaným datům můžeme firmám poskytovat přesně takovou pomoc, kterou potřebují. Průzkum nám totiž potvrdil, v jakých oblastech čeští exportéři čelí problémům, a i v době uvolňování opatření jim můžeme efektivně pomáhat,“ dodává Radomil Doležal.

Hlavními tématy průzkumu byly realizace zakázek, uzavření hranic, finance, legislativa a státní omezení. Zjištění vycházející z průzkumu jsou následující:

  • Snížení, stagnace objednávek se týká 40 procent dotázaných firem a 32 procent z nich přitom problematiku nedokáže řešit vlastními silami
  • Uzavření hranic řeší 33 procent firem, z toho 22 procent firem nedokáže problematiku řešit vlastními silami
  • Různé finanční otázky řeší 12 procent firem, z toho 9 procent firem nedokáže problematiku řešit vlastními silami
  • Omezení výroby a provozů z důvodu vládních opatření v ČR i zahraničí se dotklo 12 procent firem,  z toho 10,6 procent firem nedokáže problematiku řešit vlastními silami
  • Legislativa a byrokracie zatěžuje 8 procent firem, z toho 5,5 procent nedokáže problém vyřešit vlastními silami
  • Pokles nebo stagnaci objednávek zvládne vyřešit pouze 8 procent firem

Čtyřicet procent dotázaných podnikatelů čelí snižování objednávek. Nejčastějším důvodem pro rušení nebo pozastavení objednávek jsou obavy z budoucího vývoje situace.

Téměř 55 procent dotazovaných firem projevilo zájem o vyhledání nových obchodních partnerů, distributorů, zahraničních zaměstnanců, zástupců, obchodních příležitostí, propojení se zahraničním nákupčím. Dále o asistenci na místě, tlumočení, logistiku nebo schůzku s partnerem.

Svými bezplatnými asistenčními službami se CzechTrade přesně trefil do potřeb exportérů. Do dnešního dne jich využilo přes 330 firem, které si objednaly více než 700 zakázek. Již třetina z těchto zakázek byla realizována. Nastavení služeb nyní umožňuje zahraničním kancelářím, které je zpracovávají, v kratším termínu obsloužit více klientů.

Asistenční služby jsou zaměřené nejen na krizové situace způsobené problémy s dodávkami, přepravou zboží přes hranice, legislativou, certifikacemi, ale pomohou firmám i v následné době, kdy se uvolní opatření proti šíření pandemie COVID-19. „Firmám poskytujeme potřebné informace o trhu, sestavíme databázi potenciálních kontaktů, ověříme zájem až u tří místních firem, zjistíme konkurenci na trhu apod. Jakmile opatření opadnou, mohou firmy samy nebo opět přes CzechTrade oslovovat získané kontakty, domlouvat osobní jednání a znovu rozjet byznys,“ vysvětluje Radomil Doležal.

Agentura se zaměřila hlavně na online služby

Newsletter CzechTrade denně přináší souhrn informací od poptávek po aktuální zpravodajství ze zahraničí. Firma si sama službu nastaví tak, aby dostávala jen relevantní zprávy. Každý si může definovat seznam cílových oblastí, vybrat si průmyslový obor svého podnikání a specifikovat produkt ze seznamu tříd celního sazebníku.

Nově také v online databázi českých exportérů (https://exporters.czechtrade.cz) mohou firmy označit, že dodávají výrobky nebo služby související s problematikou COVID-19. Adresář exportérů je propagovaný na cizojazyčných webových stránkách CzechTrade a její kanceláře ve světě aktivně nabízejí zahraničním odběratelům firmy, které jsou v něm prezentované.

„V rámci poskytování online služeb jsme uvažovali také o online veletrzích, protože před vypuknutím pandemie byly pro mnoho firem stěžejní. V rámci průzkumu jsme se respondentů zeptali, zda by tuto možnost využili. Z výsledků vyplynulo, že většina respondentů o této variantě zatím neuvažovala a v současnosti to pro ně není prioritní,“ dodává Radomil Doležal.

CzechTrade podnikatelům poskytuje aktuální informace

Podle průzkumu by 25 procent firem pomohlo získat včasné informace o aktuální obchodní situaci a opatřeních v jednotlivých zemích, omezení pohybu osob a zboží včetně dovozu, omezení bankovních služeb, mít znalosti o jednotlivých segmentech průmyslu.

Záhy po vyhlášení karantény CzechTrade spustil systém sběru a zpracování informací ze zahraničních trhů. Tyto články každý týden připravují ředitelé zahraničních kanceláří jak pro portál BusinessInfo.cz, tak pro web czechtrade.cz a sociální sítě. Průzkum však pomohl velmi dobře konkretizovat ty informace, které exportéři aktuálně potřebují, proto agentura již nyní připravuje další kroky, které povedou k tomu, že se potřebné informace dostanou k ještě více firmám.