Kabinet na pondělním zasedání projedná návrh, podle kterého by Radu pro Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF) vedl do budoucna ministr či ministryně pro místní rozvoj. Úprava statutu rady navazuje na podobnou změnu v zákoně, po které už předpis nevyžaduje, aby v čele rady stál premiér.

Nynější předseda vlády Andrej Babiš (ANO) se v půlce prosince 2018 zasedání rady přestal účastnit na doporučení orgánů Evropské unie, které se zabývají jeho možným střetem zájmů.

Úprava statutu navazuje na novelu, která od 28. února letošního roku změnila zákon o podpoře regionálního rozvoje tak, že předsedou rady je člen vlády. Do té doby to mohl být jedině premiér. Zákon současně stanovuje, že podrobnosti týkající se složení, působnosti, organizace a činnosti Rady stanoví její statut. Po schválení vládou bude podle statutu předsedou rady ministr pro místní rozvoj.

Sněmovnou novela prošla 21. ledna, poslanci ale odmítli snahu senátorů zpřísnit podmínky ve vládní radě. Umožnili pouze to, aby v čele rady nemusel být premiér. Senát požadoval do zákona výslovně zakotvit, že žádný člen rady nesmí být ve střetu zájmů podle pravidel EU. Podle ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové (za ANO) by byla taková úprava nadbytečná, neboť unijní nařízení o střetu zájmů je automaticky aplikováno na všechny státní orgány.

Babiš z vedení rady odstoupil po kritice zejména Evropského parlamentu ohledně možného střetu zájmů. Rada je poradním orgánem vlády, jejím úkolem je posuzovat otázky spojené s evropskou politikou soudržnosti v ČR předtím, než jsou předloženy k projednání vládě. Jednání rady se mimo jiné zaměřuje na soulad evropských dotačních programů s dohodou, kterou má ČR s EU. Rada také navrhuje vládě opatření týkající se čerpání fondů.

Loňský závěr auditu Evropské komise, který se týkal dotací ze strukturálních fondů EU, konstatoval, že Babiš je ve střetu zájmů. Podle zprávy má stále vliv na holding Agrofert, přestože ho v roce 2017 vložil do svěřenských fondů. ČR by kvůli tomu měla vracet do unijního rozpočtu stovky milionů korun. Babiš obvinění ze střetu zájmů opakovaně odmítá a označuje ho za politickou záležitost.

ČTK