Situace v ČR se sice uvolnila, nicméně banky ještě po „koroně“ nejsou v běžném provozu. V bankovním sektoru se situace uvolnila v tom smyslu, že se znovu naplno rozjela práce poboček a bankéři se vrátili do práce.

Kapacitní problém tedy vymizel. Co ale nevymizelo, je pokračující obezřetnost bank vůči příjmům klientů. Nadále existují seznamy profesí, kterým banky aktuálně hypotéku neschválí. Jsou tu ovšem první vlaštovky, kdy se určité typy příjmů stávají znovu uznatelnými, a to zejména příjmy ze zahraničí v souvislosti se znovuotevřením hranic a seznamem „zelených“ zemí. Jiné příjmy se přesunuly z kategorie neakceptovaných do kategorie individuálně posuzovaných. Obecně ale velký důraz na prověření příjmů nadále trvá. Kromě toho se přísněji posuzuje i hodnota nemovitostí, banky věnují velkou pozornost i realitnímu trhu a možnému poklesu cen nemovitostí. Na větší uvolnění obecně si tedy budeme muset ještě počkat.

Úrokové sazby pozvolna klesají

Co se týče úrokových sazeb, pozvolna klesají. Aktuálně podmínky zlepšují hlavně banky, které měly doposud úrokové sazby nad 2,3 procenta. Tyto banky sjednotily své podmínky s bankami, které se již cca před měsícem dostaly k hranici dvou procent nebo lehce pod ní. Sazba kolem dvou procent je dostupná prakticky ve všech bankách, někde o kousek nižší, ale nižší sazba má svá specifika a není pro každého. Vůči repo sazbě, která je nyní stanovena na 0,25 procenta, je stále zlevňování pomalé.

Na větší bankovní rozvolnění se stále čeká

Nadále čekáme na uvolnění příjmových ukazatelů, které ČNB doporučila 1. 4. 2020 rozvolnit. Ke čtyřem bankám, které doporučení do svých výpočtů zapracovaly, se zatím další nepřidaly. Banky nereflektují ani uvolnění LTV pásma do 90 procent, což rovněž ČNB doporučila. Některé banky nadále striktně vyžadují vlastní zdroje ve výši min. 20 procent – 30 procent. I v tomto ohledu musíme na uvolnění vyčkat.

MIROSLAV MAJER, finanční specialista CEO Hyponamiru.cz

Foto 1: Pixabay

Foto 2: archiv autora