Pandemie covid-19 vyvolala ekonomickou krizi, která obzvláště tvrdě dopadne na malé a střední podniky, od kaváren, přes knihkupectví po instalatéry.

Podle dat z průzkumu iniciovaného společností Facebook, OECD a Světovou bankou zaznamenalo šedesát dva procent českých malých podniků v porovnání s předcházejícím rokem výrazný pokles tržeb. Dotazování se zúčastnilo přes třicet tisíc podnikatelů působících na Facebooku z padesáti zemí světa, včetně ČR.

Průměrně více než čtvrtina malých podniků z celého světa musela mezi lednem a květnem zavřít svou provozovnu, v některých zemích jich bylo více než padesát procent. Třetina podniků byla nucena z důvodu koronavirové krize propouštět, v ČR to bylo dvacet tři procent firem.

Turismus a pohostinství podle průzkumu pociťují břímě zákazů a omezení spojených s pandemií, a tedy i úbytek zákazníků nejsilněji. Kolem poloviny podniků v těchto sektorech muselo své podnikání přerušit. Nejhůře situace dopadla na nejmenší podniky, jejichž vlastník je zároveň provozovatelem.

Koronavirová krize rovněž poukázala na rozdíl mezi podnikateli a podnikatelkami. Firmám vlastněným ženami v porovnání s těmi ve vlastnictví mužů hrozí více, a to o sedm procent, že budou uzavřeny. Jsou koncentrovány právě v sektorech, na něž dopadají vládní omezení nejsilněji.

Podnikání se kvůli koronavirové krizi přesouvá ještě více do on-line prostředí. Téměř polovina (čtyřicet sedm procent) dotázaných českých podniků uvedlo, že se v posledním měsíci nejméně čtvrtina jejich tržeb uskutečnila on-line.

Téměř tři čtvrtiny těch, kteří museli své obchody uzavřít, v průběhu dotazování očekávali, že hned po uvolnění omezení budou moci své podniky znovu otevřít. Optimismus si i během takto kritické situace zachovalo sedmdesát jedna procent českých podnikatelů.

Kvůli šíření koronaviru trval v ČR od 12. března do 17. května nouzový stav. Většina obchodů měla zavřeno, veřejnost měla zákaz vstupu do stravovacích zařízení, hotelů, penzionů, na sportoviště. Zastavil se cestovní ruch. Na podporu ekonomiky vláda připravila podpůrné programy, například půjčky se státní zárukou COVID, podporu pro lázeňský sektor, příspěvek na komerční nájem nebo podporu zaměstnanosti.

ČTK