Nejdůležitějším aspektem při výběru práce je pro mladé Čechy rovnováha mezi pracovním a osobním životem, brzkou pracovní dobu by si zvolila jen dvě procenta dotázaných a novým trendem je u mladých lidí flexibilní pracovní doba a práce z domova.

Ukázal to průzkum mezi studenty posledních ročníků vysokých škol a čerstvými absolventy ve věku 18 až 27 let společnosti myTimi z června 2020, který zjišťoval očekávání mladých lidí od jejich budoucího povolání.

Účastníci průzkumu měli možnost vybrat, které aspekty nového zaměstnání jsou pro ně nejdůležitější. Vybírali mezi dvaceti třemi možnostmi a zvolit mohli více odpovědí. Nejčastější odpověď byla rovnováha mezi pracovním a osobním životem, kterou zvolilo šedesát šest procent dotazovaných. Četnost této odpovědi potvrzuje rostoucí trend, že mladí lidé chtějí prací trávit méně času než jejich rodiče. Oproti předchozím generacím požadují větší volnost a možnost trávit svůj volný čas s rodinou, přáteli a cestováním. Sedmdesát čtyři procent dotázaných uvedlo, že možnost plánování si vlastního času je pro ně důležitá.

„Potvrzuje se, že se mladí lidé chtějí zejména zbavit okovů pevné pracovní doby, svůj čas si plánovat sami a mít dostatek prostoru i pro osobní život. S aktuální stále vcelku nízkou nezaměstnaností si tyto požadavky mohou určitě dovolit. Trend směřuje k co největší flexibilitě,“ komentuje Jan Skovajsa, zakladatel a CEO firmy myTimi.

Hned v závěsu následuje možnost seberozvoje, kterou vybralo šedesát dva procent dotázaných. Vítaným pracovním benefitem by pro ně bylo pořádání firemních školení zaměřených nejen na rozvoj profesních dovedností, ale i na rozvoj osobnosti. Více než čtyřicet procent účastníků průzkumu uvedlo, že by se takových školení aktivně účastnilo.

Dalším důležitým aspektem je pro mladé přátelská pracovní atmosféra. Důraz kladou také na smysluplnou náplň práce, jistotu a stabilitu zaměstnání a možnost uplatňovat své nápady v praxi.

Mladí chtějí flexibilní pracovní dobu

Oproti generaci svých rodičů a prarodičů také mladí upřednostňují pozdnější a flexibilnější pracovní dobu. To, že mladí chtějí být pány svého času, potvrzuje fakt, že čtyřicet dva procent dotázaných uvedlo, že ideální je pro ně flexibilní pracovní doba. Jako největší výhody flexibilní pracovní doby mladí uvádějí možnost rozhodovat o svém čase, možnost přizpůsobit se aktuální situaci a možnost zařídit si vše potřebné.

Dalšími oblíbenými pracovními hodinami jsou 8:00–16:30 (dvacet procent dotázaných), 7:00–15:30 (sedmnáct procent dotázaných) a 9:00–17:30 (čtrnáct procent dotázaných). Třetina účastníků uvedla, že pokud práci považují za smysluplnou, nevadí jim v práci zůstat přesčas.

Příliš brzká a naopak příliš pozdní pracovní doba mladé neláká: pracovní dobu od 10:00 do 18:30 by si zvolilo jen pět procent účastníků průzkumu, dobu od 6:00 do 14:30 dokonce pouhá dvě procent.

Dnešní mladí mají větší požadavky

Obecně kladou mladí lidé větší požadavky na své budoucí zaměstnání. Padesát devět procent dotázaných uvedlo, že vědí, co od své budoucí kariéry očekávají, čtyřicet jedna procent se ještě nerozhodlo. Zároveň jsou mladí více otevření změnám a ochotnější riskovat. Důsledkem je to, že častěji mění zaměstnání – jako optimální dobu strávenou u jednoho zaměstnavatele uvádějí tři roky. Novým fenoménem je také práce z domova. Pro čtyřicet osm procent mladých je home office ideální volbou, třicet dva procent upřednostní práci v kanceláři a dvacet procent by si zvolilo práci v terénu.

Formou zaměstnání, která odpovídá požadavkům čerstvých absolventů, je crowdsourcing. Sedmdesát dva procent dotázaných uvedlo, že by práci vykonávanou touto formou zvažovalo. Jako hlavní výhody uvádějí vysokou flexibilitu a možnost uplatnit se ve své specializaci. Rostoucí poptávku po práci v oblasti crowdsourcingu potvrzuje i firma myTimi, která se mimo jiné zabývá virtuální asistencí. „Firmy chtějí člověka, který vyřeší jejich problém – ne člověka, který bude osm hodin sedět na svém místě,“ říká CEO myTimi Jan Skovajsa. „A mladí lidé chtějí řešit problémy, ne sedět osm hodin na svém místě. Crowdsourcing je forma spolupráce, která vyhovuje oběma stranám.“ Nejčastěji se přitom touto formou řeší marketingobchod, nicméně externisté přebírají stále širší spektrum činností.

Crowdsourcing je, jednoduše řečeno, poptávka po řešení úkolu v „davu“ lidí. Takovýto model dělby práce lze využít v mnoha odvětvích. Známými crowdsourcingovými platformami jsou u nás například alternativní taxislužby, kdy skrze aplikaci poptáte taxislužbu a některý z taxikářů ve vašem okolí se vyřešení daného úkolu ujme. Podobně lze zajišťovat i služby pro firmy, které mohou ušetřit velké částky za interní zaměstnance a určité druhy činností takto outsourcovat. Pomocí crowdsourcingu nyní své služby nabízí i firma myTimi.

Znamená to, že klasické pracovní době odzvonilo? Změna zřejmě neproběhne ze dne na den, nicméně preference mladých lidí mluví poměrně jasně a do práce budoucnosti se určitě promítnou.

Průzkum mezi studenty posledních ročníků vysokých škol a čerstvými absolventy ve věku 18 až 27 let provedla společnost myTimi v průběhu června 2020 a zúčastnilo se jej více než sto respondentů. Tématem průzkumu bylo očekávání mladých od jejich budoucího povolání.

Foto 1: archiv Kašpar PR, s.r.o.

Graf 1 + 2: archiv Kašpar PR, s.r.o.

Zdroj: Kašpar PR, s.r.o.