V současné době volá spousta zákonodárců, obzvláště pak „piráti“, po změnách v oblasti zakládání obchodních společností. Většina navrhovatelů změn se domnívá, že proces zakládání společností je příliš složitý a časově zdlouhavý.

Málokdo si však uvědomuje, že i za současné platné legislativy je možné založit společnost s ručením omezením za jeden den.

Možnosti založení (notář vs. agentura)

Když pomineme možnost, že byste se do založení firmy (s.r.o.) pustili sami na vlastní pěst, tak máte, de facto, dvě možnosti, na koho se obrátit. Za prvé, oslovíte přímo notáře. Za druhé, obrátíte se na zprostředkovatele, kteří mají s podobnými službami zkušenosti.

Co se týče první varianty – založení přes notáře – tak je třeba upozornit, že ne každý notář je tzv. pro business orientovaný a není samozřejmostí, že vám poskytne kompletní servis a poradenství. Určitě nebude samozřejmostí, že pro vás zajistí vyřízení živnostenského rejstříku, je otázka, zda vám bude umět poradit s dokonalým pokrytím vašich aktivit z hlediska živnostenského zákona, aktivací řemeslných, vázaných živností či koncesí. Také určitě nemůžete počítat s tím, že vám zajistí registraci k dani z příjmu či případnou následnou registraci k DPH.

Zatímco v případě druhé varianty, kdy je poskytovatelem služeb agentura či advokát, kteří se na danou tématiku výhradně specializují, můžete očekávat plný servis, zkrátka pomohou vám nejen se založením společnosti jako takové, ale poskytnou vám kompletní servis od A do Z. Spousta agentur dnes již standardně v rámci ceny za založení s.r.o. poskytuje i služby spojené s registracemi na finančním úřadě, umí vám poradit, jak registrovat např. provozovnu, případně i nabídnout účetní služby apod.

Je reálné založit s.r.o. za jeden den v dnešní době?

Při porovnání obou výše uvedených variant je zcela určitě důležitým faktorem také časová náročnost. Pro vás, jako člověka „z ulice“, který doposud nemá zkušenosti s notářem se může jevit možnost dovolat se/ domluvit si schůzku s notářem jako téměř nadlidský úkol. Časové možnosti notářů nejsou neomezené, navíc provolat se přímo notáři a začít s ním konkrétně řešit danou věc je také zapeklitý problém.

V druhém případě, využití služeb agentury, se pak dovoláte ihned. Ujme se vás konkrétní člověk, který je s vámi schopen (na základě dlouholetých zkušeností) vykomunikovat všechny požadavky na založení s.r.o., prověří za vás použitelnost vámi požadovaného názvu, a samozřejmě díky dlouhodobé spolupráci s notářem je i schopen zajistit téměř okamžitou schůzku v notářské kanceláři. Přestože to není standardem, a ne každý takovou službu nabízí, tak přesto se najdou poskytovatelé, kteří pro Vás jsou schopni založit s.r.o. za 1 (jeden) den! Ano, slyšíte dobře, nejedná se o koupi, ale o založení společnosti. A nebavíme se o budoucnosti, je to možné i za nynější platné legislativy. Na druhou stranu je však třeba podotknout, že založení s.r.o. za jeden den na vás klade časové nároky, je třeba se dostavit v brzkých ranních hodinách na schůzku, aby mohla být co nejdříve sepsána zakladatelská listina a aby se vše potřebné stihlo vyřešit tak, abyste již večer mohl obdržet výpis z obchodního rejstříku vaší firmy.

Jak v budoucnu?

Ať už to bude v budoucnu jakkoliv, tak pro většinu z nás asi nebude potřeba založit s.r.o. za jeden den nutná, a tudíž se asi nebudeme chtít stresovat tím, zda založení společnosti bude trvat jeden den. Ti nejlepší poskytovatelé služeb zakládají s.r.o. standardně do týdne (čtyř až pěti pracovních dnů), což se pro většinu podnikatelů jeví jako uspokojivá doba založení. Na závěr je ještě třeba dodat, že připravovaná novela zákona, která se bude týkat zakládání společností, určitě v budoucnu proces založení s.r.o. zjednoduší, nicméně je otázka, jak se podaří zjednodušit i procesy schvalování a udělování živnostenských oprávnění, protože to je, obzvláště pak v případě vyřizování řemeslné či vázané živnosti, momentálně časově nejnáročnější agenda.

Foto: archiv Companies.cz

Zdroj: Jaroslav Málek (Companies.cz)

Advertorial