Tři čtvrtiny zaměstnanců jsou ve svém zaměstnání spokojeny. Vysoká míra spokojenosti souvisí i s rostoucí nejistotou na trhu práce.

Lidem proto letos méně vadí, že nemohou kariérně růst, méně si také stěžují na výši mzdy a již tolik nepociťují potřebu změny. Vyplývá to z průzkumu kandidátských preferencí, který v létě zrealizovala personální agentura Grafton Recruitment.

„Se svou prací je spokojeno o tři procentní body více lidí než v loňském roce, kdy se celá řada zaměstnanců dočkala zvýšení mzdy. Letos jejich mzda stagnuje či dokonce mírně klesá, pozitivní emoce směrem k zaměstnavateli i práci však rostou, a to zejména z důvodu nejistoty a nestability pracovního trhu,“ říká Jitka Součková, marketingová manažerka Grafton Recruitment. Lepší pocit z práce mají dle ní ženy, lidé do třiceti pěti let, vysokoškoláci a IT specialisté. „Alarmujícím zjištěním průzkumu ovšem je, že celá čtvrtina lidí má svoji práci naopak spojenou s nepříjemnými emocemi, velmi často zmiňují nudu a dokonce i vztek,“ dodává Jitka Součková.

Nespokojenost čtvrtiny českých zaměstnanců souvisí s celou řadou aspektů, jako je například výše mzdy či nemožnost kariérního postupu. Zajímavé však je, že tyto důvody meziročně oslabují. Například podíl lidí, kteří jsou nespokojeni s výší mzdy, klesl meziročně ze šedesáti osmi procent na šedesát dva procent. Výrazně méně lidí vnímá jako problém nemožnost kariérního postupu (ze čtyřicet jedna procent na dvacet sedm procent) a namísto loňských dvacet sedm procent letos jen devatenáct procent v práci pociťuje potřebu změny. Klesající množství lidí zaměstnanců si stěžuje na nepříjemného šéfa a vedení (letošních čtyřicet čtyři procent vs. loňských čtyřicet sedm procent) a mírně se snížilo i množství lidí, kteří mají výhrady k náplni práce. „Je zřejmé, že si lidé vlivem koronavirové krize začali více vážit své stávající práce a nevnímají jako problém, že nemohou kariérně růst, nebo že nedostali přidáno,“ komentuje Jitka Součková.

Vstřícný zaměstnavatel – spokojený zaměstnanec

Z výsledků průzkumu vyplývá i to, že lidé, kterým zaměstnavatel vychází vstříc, mají svoji práci mnohem raději a novou si nehledají. Méně touží nejen po změně práce, ale i po změně oboru. Tito lidé také obvykle nejsou v zaměstnání vystaveni stresu a pokud ano, jde jen o mírný stres, který je motivuje. Nejvíce přitom vstřícnost svého zaměstnavatele pociťují lidé, kterým se v posledním roce zvýšila mzda, v pracovním životě jsou méně než deset let a pracují na plný úvazek. S věkem a praxí u lidí pocit, že jsou k nim zaměstnavatelé vstřícní, klesá. Celkem vstřícnost zaměstnavatele pociťuje padesát šest procent zaměstnanců. Více než čtvrtině (dvacet sedm procent) pracovníků zaměstnavatel vychází vstříc alespoň částečně.

Jako nejdůležitější aspekty vstřícnosti zaměstnavatele vnímají lidé schválení termínu dovolené a návštěvy lékaře (třicet procent), nastavení pracovní doby dle potřeb zaměstnance (dvacet tři procent), spolurozhodování o pracovních postupech a harmonogramu (sedmnáct procent), ovlivňování pracovní náplně (deset procent), podporu rozvoje a vzdělávání (devět procent) a spoluvytváření pracovního prostředí (osm procent).

Dobrá mzda a stabilita nejdůležitější potřebou českých zaměstnanců

Se spokojeností v práci souvisí i to, zda jsou uspokojeny nejdůležitější potřeby zaměstnanců. Mezi ně patří dle průzkumu Grafton Recruitment zejména dobrá mzda, stabilita a práce, která baví. Dobrou mzdu uvádí jako hlavní požadavek devět z deseti respondentů. Téměř stejně si lidé cení stability a jistoty práce (osmdesát osm procent) a toho, aby je práce bavila (osmdesát osm procent). Jen o málo méně lidí (osmdesát dva procent) považuje za důležité vyvážení práce a osobního volna. Pro necelé tři čtvrtiny (sedmdesát jedna procent) je důležitý osobní rozvoj a učení se novým věcem, pro dvě třetiny (šedesát šest procent) práce se zajímavými lidmi.

Více než polovina oslovených (padesát šest procent) si chce odpracovat hodiny a mít čistou hlavu, padesát čtyři procent chce zlepšovat svět nebo životy lidí, padesát pět procent chce mít dobré benefity a padesát tři procent možnost kariérně růst. Relativně nízká je potřeba pracovat pro malou firmu či startup (čtyřicet tři procent) a ještě méně lidí chce pracovat pro prestižní firmu (třicet čtyři procent).

Foto: pixabay.com

Zdroj: Grafton recruitment