Česká metropole hlásí v červenci meziroční pokles cen nájmů za byty o ploše šedesáti metrů čtverečních o 9,5 procenta. Od stejného data v roce 2018 jde o snížení o přibližně šestnáct procent.

Hlavními důvody jsou karanténní opatření spojená s pandemií koronaviru, nízká poptávka po krátkodobých nájmech, odliv zahraničních návštěvníků, ale také dlouhodobé trendy. Ceny nájmů v nejlukrativnějších oblastech naopak dále rostou. Za jeden metr čtvereční tak momentálně zájemci v Praze zaplatí průměrně 325 korun. V Brně, tedy druhém největším městě České republiky, došlo na přelomu letošního roku jen k mírné stagnaci. Ceny zde ale mezi lety 2018 a 2019 rostly až o osmnáct procent. Podle prognózy společnosti GarantovanyNajem.cz, která zajištuje kompletní správu nájemních bytů, by se ceny brněnských nájmů mohly brzy vrátit na původní úroveň.

Ceny nájemného v Praze se během posledního pololetí snížily o více než deset procent, jak vyplývá z údajů portálu Realitymix.cz. Stojí za tím kombinace středně- i krátkodobých faktorů, mezi nimiž je tím nejcitelnějším stále probíhající koronavirová pandemie. V jejím důsledku totiž podle společnosti GarantovanyNajem.cz klesla poptávka po nájemním bydlení až o padesát procent. Řady zájemců navíc prořídly o ty, kteří v Praze přebývali dočasně nebo pocházeli ze zahraničí a byli nuceni republiku opustit. „Propad v turistické branži rezonoval v oblasti krátkodobých nájmů, kde poptávka prakticky přestala existovat. Majitelé tak byli nuceni přenést své nemovitosti na trh s nájmy dlouhodobějšími. Rázem se na něm objevily tisíce nových bytů v lukrativních lokalitách s velmi dobrým stavem a vybavením. To nerovnováhu mezi nabídkou a poptávkou ještě více vychýlilo,“ vysvětluje Tomáš Suchomel, výkonný ředitel společnosti GarantovanyNajem.cz. Třetím faktorem je tlak současných nájemníků na snížení cen nájmů s ohledem na vládní opatření.

Nájmy v Praze meziročně klesly o desetinu

Od července 2018 se průměrná cena nájmu bytu o ploše šedesát metrů čtverečních podle statistik realitního portálu snížila přibližně o šestnáct procent. A z toho o téměř deset procent jen za poslední rok. Vidět za poklesem cen nájmů jen kaskádový efekt pandemie by ale bylo chybou, ceny se totiž s klesavou tendencí vyvíjely již od roku 2018. Tento trend potvrzuje i Tomáš Suchomel: „Všimli jsme si, že pražské byty, které jsme v roce 2018 získaly do naší správy, se nám v následujícím roce nedařilo pronajmout tak dobře. Průměrná cena nájemného klesá průběžně již dva roky.“

V současné době dosahuje průměrná cena měsíčního pronájmu za jeden metr čtvereční v Praze úrovně 325 korun. Klesavý trend je dobře patrný zejména u nemovitostí v cenově dostupnějších lokalitách. Byty v těch nejdražších lokalitách, mezi které patří Staré Město, Hradčany nebo Žižkov, naopak stále nabírají na ceně. „K bydlení v lukrativních pražských lokalitách většinou dlouhodobě a ani vlivem koronaviru nevzniklo mnoho nových alternativ. Nabídka bydlení zde zůstává velmi úzká, majitelé proto ani nemají důvod snižovat výši nájemného,“ vysvětluje Tomáš Suchomel.

Brněnský trh zůstává stabilnější

Na brněnském trhu se na rozdíl od Prahy projevily prakticky všechny dosavadní faktory výrazně mírněji. Brno ve srovnání s Prahou nedisponuje srovnatelně velkým podílem zahraničních nájemníků a turistů. Trh zde proto s příchodem karanténních opatření nezaznamenal náhlý nárůst počtu volných bytů. Ceny v moravské metropoli v průměru klesaly „jen“ o sedm procent. „Je otázkou, jak dlouho bude tento pokles trvat. Situace se bude odvíjet zejména od ekonomické krize a jejího vlivu na kupní sílu obyvatel. Pokud by ale krize nenastala, ceny nájmů se v Brně rychle dostanou na původní úroveň a budou pokračovat v růstu,“ dodává Tomáš Suchomel.

Faktem zůstává, že ceny nájmů v Brně až do konce loňského roku rostly, mezi lety 2018 a 2019 dokonce o osmnáct procent. Na přelomu let 2019 a 2020 zaznamenal trh mírnou stagnaci, kterou ale zapříčinil především útlum ve vánoční sezoně, kdy se lidé stěhují méně často.

Zdroj dat: Realitymix.cz

Foto: pixabay.com

Zdroj: Allmedia4U s.r.o.