Společnost SSI Group, která se specializuje na služby integrovaného facility managementu, zejména ostrahu, bezpečnost, správu a úklid nemovitostí, před dvěma lety založila dceřinou společnost SSI Energy, zaměřenou na energetiku. 

Ta se postupně rozvíjí, což nyní potvrzuje jmenováním nového generálního ředitele a předsedy představenstva Leoše Aldorfa. SSI Group, která má obrat přes jednu miliardu korun ročně, zaměstnává v České republice a na Slovensku více než dva a půl tisíce lidí. Vznikla jako jedna z prvních specializovaných společností na trhu bezpečnostních služeb. Během třiceti let se pak několikanásobně rozšířila. Nyní firma nabízí komplexní služby IFM – bezpečnost, správu nemovitostí a energetiku. „V rámci služeb souvisejících s energetikou se chceme věnovat zejména poradenství a realizacím energeticky úsporných projektů, energetickému managementu nebo službám spojeným s provozováním a výstavbou tepelných hospodářství,“ vysvětluje Jan Vodrážka, majitel SSI Group.

Leoš Aldorf

Je absolventem Energetického ústavu Fakulty strojního inženýrství na VUT v Brně. Od roku 1999 pracoval ve společnosti ABB DIZ s.r.o. v divizi Building Systems jako projektový manažer energetických systémů. Po prodeji této divize společnosti Genesis Capital (2003) přešel do nově vzniklé společnosti AB Facility a.s., kde byl odpovědný za kompletní přípravu a realizaci energeticky úsporných projektů. Od roku 2007 působil v této společnosti na pozici ředitele energetické divize, zaměřené na poskytování komplexních služeb v oblasti energetiky. Aktivně se podílel na vzniku Asociace poskytovatelů energetických služeb v České republice i na Slovensku (APES) a jeho dosavadní profesní kariéra je zásadním způsobem spojena s rozvojem energeticky úsporných projektů EPC (Energy Performance Contracting). Svým dlouhodobým působením na trhu energetických služeb přispěl k realizaci řady významných projektů v soukromé i veřejné sféře. Mezi klíčové zakázky jeho aktivního působení na energetickém trhu patří projekty se smluvní garancí úspor v sektoru zdravotnictví, municipalit, ale také v průmyslových podnicích. Princip těchto projektů zaujal širokou odbornou veřejnost a konkrétně Psychiatrická nemocnice v Jihlavě nebo krajská nemocnice v Novém Městě na Moravě získaly nejvyšší ocenění například v soutěži Energy Globe Award.

Všechny tyto projekty spojuje realizace energeticky úsporných opatření v řádu desítek milionů korun, přičemž veškeré náklady na investici a následný provoz nemusí hradit samotný zadavatel, ale díky metodice EPC jsou postupně spláceny z dosahovaných úspor. Tento model řešení smluvně garantuje tzv. poskytovatel energetických služeb (ESCo – Energy Service Company), který po celou dobu trvání kontraktu zajišťuje činnost energetického managementu, jenž je nedílnou součástí tohoto komplexního řešení úsporných projektů. Metodika EPC je stále více využívána ve veřejném sektoru a významným způsobem tak přispívá k úspoře státního rozpočtu.

Své dlouholeté zkušenosti Leoš Aldorf hodlá nyní využít ve skupině SSI Group, kde chce z pozice generálního ředitele a předsedy představenstva akciové společnosti SSI Energy přispět k rozvoji trhu energetických služeb, a postupně tak vybudovat významné postavení značky SSI na půdě energetiky v ČR a na Slovensku.

Foto 1: pixabay.com

Foto 2 + Zdroj: ASPEN.PR s.r.o.