Běžný účet platební bilance, který je souhrnem všech ekonomických transakcí české ekonomiky se zahraničím, skončil ve druhém čtvrtletí v přebytku 7,4 miliardy korun. Uvedla to dnes Česká národní banka (ČNB).

Podle ní byl vývoj ovlivněn zavedením karanténních opatření proti šíření koronavirové epidemie v jednotlivých zemích, které měly zásadní dopad na ekonomickou aktivitu v tuzemsku i u největších obchodních partnerů České republiky. Loni ve druhém čtvrtletí činil přebytek 28,1 miliardy korun, předloni 4,4 miliardy korun.

Centrální banka zároveň revidovala údaje za předchozí čtvrtletí. Podle aktuálních údajů byl přebytek téměř osmdesát miliard korun, o pět miliard vyšší proti předběžným údajům zveřejněným v červnu. Za pololetí je tak bilance v přebytku zhruba 87 miliard korun.

„Přebytek běžného účtu platební bilance na roční bázi k HDP činil 0,02 procenta a přebytek bilance zboží a služeb pět procent,“ uvedla ČNB k údajům za druhé čtvrtletí.

Bilance zboží a služeb skončila ve druhém čtvrtletí v přebytku 60 miliard korun, meziročně výsledné saldo kleslo o 55,6 miliardy korun. Podle banky je za tím pokles vývozu zboží a tím zhoršení obchodní bilance o 46,7 miliardy korun. V bilanci služeb pokles aktivního salda o 8,9 miliardy korun souvisel podle ČNB především se snížením přebytku bilancí zahraničního cestovního ruchu a dopravních služeb. Celkový meziroční obrat zboží a služeb v běžných cenách klesl ve druhém čtvrtletí o 20,5 procenta.

Schodek bilance prvotních důchodů činil za druhé čtvrtletí 42,4 miliardy korun. Meziroční pokles pasivního salda o 45,1 miliardy korun ovlivnil vývoj bilance výnosů z přímých investic v důsledku snížení objemu vyplacených dividend do zahraničí a nižší předpokládané výše reinvestovaného zisku zahraničními vlastníky. Objem dividend z přímých a portfoliových investic vyplacených do zahraničí představoval 63,8 miliardy korun a v meziročním srovnání se snížil o 33,4 miliardy korun.

Kapitálový účet skončil ve druhém čtvrtletí v přebytku 20,6 miliardy korun. Za meziročním nárůstem o 8,3 miliardy korun jsou vyšší příjmy z rozpočtu Evropské unie, které se vykazují na kapitálovém účtu.

Na finančním účtu platební bilance došlo ve druhém čtvrtletí k čistému odlivu finančních zdrojů 1,5 miliardy korun vlivem vyššího poklesu zahraničních pasiv proti snížení zahraničních aktiv.

ČTK